Skip links

Visie op prostitutie laat waardering van seks zien

In de jaren dat ik werk met mensen die werkzaam zijn in de prostitutie heb ik wel zo’n beetje alle varianten van visie op prostitutie  langs zien komen. Van sekswerkers zelf, van hoerenlopers, van pooiers, van raameigenaren, van hulpverleners, van politici, van toeristen, van burgers, van jongeren en ouderen.

Een visie vorm je onder invloed van allerlei factoren. Dat kunnen ervaringen zijn, of een ideologie. Je visie kan gevormd worden door wat je om je heen ziet en hoort. Het heeft vooral te maken met je referentiekader en de reikwijdte daarvan.

In veel discussies over prostitutie wordt de link met mensenhandel gelegd, wat nogal eens voor verwarring zorgt. Zeker is het waar dat prostitutie en mensenhandel nauw met elkaar verbonden zijn, maar uiteraard zijn dit geen synoniemen van elkaar. In dit blog wil ik mensenhandel, hoe tragisch dit onrecht ook is,  buiten beschouwing laten en het hebben over prostitutie an sich.

Ik noem een aantal visies op prostitutie die regelmatig genoemd worden, en daarachter degene(n) die dit zeggen:

* Prostitutie is makkelijk geld verdienen (veel jongens tijdens preventielessen)

* Prostitutie is een normaal beroep (mensen uit de pro-prostitutielobby, van belangenverenigingen tot sekswerkers, van politici tot hoerenlopers)

* Prostitutie is geen normaal beroep, het maakt je dood van binnen (prostituees die langere tijd werken of gewerkt hebben)

* Als er geen prostitutie was wordt er veel meer verkracht (een opmerking die overal weer opduikt)

* Prostitutie zorgt ervoor dat ik nooit meer normaal seks zal hebben (meerdere prostituees)

* Prostitutie is als een snelle hap uit de muur: je hebt honger, eet snel en dan kun je wel kotsen (klant)

* Prostitutie toont hoe liberaal en vrij we zijn (politici, bestuurders en burgers)

* Prostitutie koppelt liefde en seks los van elkaar. Seks zonder liefde is instinctief, dierlijk zelfs (voorstanders van seks binnen een liefdevolle relatie)

 

Prostitutie is betaalde seks. In het gesprek over prostitutie komt naar voren hoe men over seks denkt. Sterker nog het geeft aan welke perceptie, en daardoor waardering,  men heeft van seks, en dat heeft weer te maken met de ervaringen en ideeën die men heeft op seksueel vlak. Iemand die op jonge leeftijd met misbruik te maken krijgt zal seks als iets negatiefs ervaren. Zoals we regelmatig horen: ik vraag nu geld voor wat ik vroeger voor niets moest doen.

Myrna besloot zelf in de prostitutie te gaan nadat ze voor de derde keer een seksuele relatie heeft beëindigd. Haar conclusie was: het gaat die jongens toch alleen maar om de seks en liefde bestaat niet. Ze zullen betalen voor me, en goed ook! Seks is geld!

De meeste jongens beginnen met porno kijken in hun jonge tienerjaren. Door de endorfine die vrijkomt wanneer ze genot ervaren verzanden ze gemakkelijk in een gewoonte en zelfs verslaving hiervan. Seks wordt voor hen iets op zichzelf staands, en is enkel gericht op bevrediging van zichzelf. Voor veel van hen zorgt dit ervoor dat zij zich niet capabel achten om een relatie aan te gaan. Ze weten technisch gezien hoe je seks hebt, maar ze weten niet hoe ze met een meisje kunnen praten, zeker niet als het gaat om gevoelens van liefde en genegenheid. Een vrouw, prostituee, vertelde me gisteren: mannen durven geen relatie aan te gaan en zijn onzeker over hun seksuele prestaties. Daarom vragen ze ons steeds gekkere dingen om te doen.

Wie in een stabiel en liefdevol gezin is opgegroeid en heeft gezien hoe vader en moeder op een respectvolle manier met hem/haar en met elkaar omgingen, heeft grote kans zich zelf ook stabiel te ontwikkelen. Wanneer seks een uiting is van liefde in een veilige relatie, dan zal aan seks een grote waarde toegekend worden. Het is iets unieks en heeft een waarde die is niet in geld uit te drukken is. Het houdt zijn waarde ook binnen deze kaders.

Wat we in de prostitutie zien, is dat, in ruil voor geld, soms de meest extreme handelingen worden gevraagd en aangeboden. Toch bevredigt het niet, of slechts voor een klein moment. Seks op zich is een ding, iets technisch. Seks in een unieke liefdesrelatie daarentegen heeft betekenis en geeft sjeu.

Ik ben er van overtuigd dat hoe iemand over prostitutie denkt laat zien hoe hij/zij seks waardeert. Denk er eens over na!

 

 

 

 

 

X