Skip links

Terug- en vooruitblik

Eind december is echt zo’n tijd om terug te denken over wat er het afgelopen jaar zoal is gepasseerd en vooruit te blikken naar de plannen  voor het volgende jaar.

Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle medeleven en support in allerlei vormen. Werken op de Wallen is werken in oorlogsgebied, en gaan voor zuiverheid in seksualiteit is in onze door vrije seks gedomineerde cultuur zoiets als porren in een wespennest. Het doet me ongelofelijk goed dat velen van jullie met me meevechten in deze strijd.

De hoogtepunten van dit jaar wil ik graag met jullie delen:

Power in Purity

Per 1 april ben ik gestart met mijn eenmanszaak ‘Power in Purity’(www.powerinpurity.nl). Uitgangspunt  is tieners en jongeren aan te moedigen in zuiverheid en weerbaarheid in seksualiteit, en ouders en opvoeders te ondersteunen in hun rol in de overdracht hiervan.

Concreet doe ik dat door middel van preventielessen loverboys om te voorkomen dat tieners in het prostitutiecircuit terecht komen. Prostitutie is een uiterste. Behalve prostitutie is er op het gebied van seksualiteit nog veel meer gedrag en activiteit die op de korte of op de langere termijn schadelijk is. Hoe kan iemand weerbaar en krachtig, en tegelijk puur en eerlijk zijn als het gaat om relaties, intimiteit en seksualiteit? Daarom schenk ik in lessen en spreekbeurten ruime aandacht aan de ontwikkeling van een gezonde (seksuele) identiteit.

Aanvankelijk had ik het idee om met PIP enige inkomsten te genereren. Dit is tot mu toe nog niet gelukt, om de reden dat er op de meeste scholen en binnen vele kerken geen budget is voor deze lessen. Dat betekent dat ik meestal ergens spreek tegen een reiskostenvergoeding, en soms is zelfs dat een probleem. Is PIP dan een flop? Nou nee, zo wil ik het niet noemen; ouders, jeugdleiders en jonge mensen weten me te vinden via de website, en, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, ben ik met velen in gesprek geweest over hun vragen op het gebied van seksualiteit en weerbaarheid.

In het nieuwe jaar ja ik met enthousiasme door met Power in Purity! Nodig me gerust uit voor een spreekbeurt of preventieles in jouw/uw omgeving!

 

Hongarije       

In mei ben ik samen met mijn Hongaarse collega van Bright Fame, Judit, naar Hongarije geweest. Wij kennen heel wat meisjes in Amsterdam die uit dat land vandaan komen. Op diverse scholen hebben we preventielessen loverboys en mensenhandel gegeven, ondersteund door een documentaire is in het Hongaars werd gesproken resp. ondertiteld. Het heeft veel impact gehad.

Er zijn in Hongarije veel tieners die leven in zeer armoedige omstandigheden. Vooral Roma-zigeuners vormen een kwetsbare groep. De maffia is zeer actief om deze meisjes te ronselen voor de prostitutie. We zijn altijd alert om te zien of er mogelijkheden zijn om deze tieners hier tegen te waarschuwen en weerbaar te maken. Ook in het komende jaar gaan we hier mee door. Het lijkt erop dat er nieuwe deuren opengaan. De laatste weken zijn we in contact gekomen met mensen die actief zijn in het bieden van hulp aan deze risicogroepen.

 

Roemenië

Verreweg de grootste groep vrouwen die we in de Amsterdamse prostitutie tegenkomen, komt uit Roemenië. In oktober zijn  we daar geweest en hebben  o.a. op een conferentie tegen mensenhandel gesproken over deze situatie. Vanuit Roemenië is een dringende vraag om preventiemateriaal en coaching gekomen.  Daarom ben ik nu, in samenwerking met Elisabeth van Seventer, eigenaar van ‘Jij bent uniek’, (www.jijbentuniek.nl) en  Rebecca Veldman, docente, bezig om van het huidige preventie-materiaal  een werkbare methode te maken. Inclusief docentenhandleiding en werkmaterialen. Het is de bedoeling dat docenten en jeugdleiders zelf aan de slag kunnen gaan met deze methode, en zo veel kinderen en tieners kunnen bereiken.

In februari staat een reis naar Roemenië gepland. Het is de bedoeling dat zowel de methode ‘Jij bent uniek’ als deze methode dan geïntroduceerd zullen worden.

Er is dus nog flink wat werk aan de winkel!

Tenslotte: een goede afsluiting van 2013 en een gezegend 2014 gewenst!

 

X