Skip links

Technisch praatje over seks en leven…

Er is maar één, werkelijk maar één natuurlijke manier waarbij nieuw menselijk leven kan ontstaan: seks tussen een man en een vrouw. Als je het natuurlijk, biologisch bekijkt, zijn seks en nieuw leven onlosmakelijk met elkaar te verbonden.

Tegelijk hebben we de afgelopen 50 jaar een enorme disconnectie tussen die twee gemaakt. Sinds de Seksuele Revolutie hebben we seksualiteit losgekoppeld van het krijgen van kinderen, van het huwelijk of relatie en zelfs van intimiteit. Seks is een op zichzelf staand ‘product’ geworden. Zal ik eens wat voorbeelden noemen? Seks wordt gebruikt als:

  •  middel om iemand aan je te binden
  •  koopwaar (porno, prostitutie, life-shows etc)
  • middel om je te bevredigen
  • wapen (verkrachting van vrouwen in oorlogsgebieden)
  • als machts-, manipulatie- of chantagemiddel
  • etc. etc.

Anticonceptie zorgt ervoor dat in de meeste gevallen zwangerschap voorkomen wordt, maar niet altijd is dit waterdicht..

En dan komen we op het punt waar het deze week, de Week van het Leven, om gaat. Wat doe je als er toch een zwangerschap ontstaat? Is abortus werkelijk een goede oplossing? In ieder geval niet voor al die vrouwen die na een abortus kampen met spijt, wroeging, verdriet, psychische problemen of verminderde vruchtbaarheid?  Wist je dat het kindje dat is ontstaan, hoe klein het ook nog is, beschermwaardig is? Dat er  alternatieven voor abortus zijn?

Ondertussen ben ik verder aan het denken. Dat is de preventiewerker in mij. Denk eens met me mee:

Stel dat we ons meer bewust zijn van de reproductieve functie van seks, dit als natuurwet erkennen en daarom, als het over seks gaat,  behalve ons lijf ook ons verstand gebruiken? Wat als we seks reserveren voor een relatie die -in de meest letterlijke zin- levensvatbaar is? Zou dat, behalve gebroken harten, soa’s en hechtingsproblemen ook niet veel ongewenste zwangerschappen voorkomen? Dat zal de vraag naar abortus verminderen.

Dan kunnen we ons -in plaats van met de dood-  met het LEVEN bezighouden!

X