Skip links

Preventie mensenhandel in Roemenië

Onze laatste reis naar Roemenië heeft veel in beweging gezet. Nadat we  op verschillende plaatsten de documentaire over mensenhandel ‘Nefarious’ hebben getoond en na diverse gesprekken die onze teamleden Frits en Cristina met autoriteiten hebben gevoerd lijkt het dat men in Roemenië werkelijk gaat inzien van hoe grote omvang deze vorm van criminaliteit daar is en hoe er in grote delen van dit land meer dan de helft van de meisjes risico loopt om hier slachtoffer van te worden.

Er is ons met klem gevraagd om terug te komen met preventiemateriaal en om coaching in het geven van preventielessen.

In februari, om precies te zijn van 11 t/m 18, is het zover. We reizen dan met een team naar Roemenië, met het doel daar een preventieproject te starten. Hierbij willen we ons richten op kinderen vanaf 4 jaar.

We hebben een conferentie georganiseerd waarop we ons preventieproject zullen lanceren. Op deze conferentie zal het districtshoofd van de politie aanwezig zijn, alsmede de hoogste ambtenaar van onderwijs van datzelfde district (Zuid-Oost Roemenië), samen met een team deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de preventie mensenhandel. Deze mensen vertegenwoordigen samen vele honderden scholen en kindertehuizen. Wanneer de methode  door deze autoriteiten geschikt wordt bevonden, zal dit een omvangrijk project worden, waarmee een enorm groot deel van de kinderen en tieners die risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel worden bereikt.

Elisabeth van Seventer gaat haar methode ‘Jij bent uniek’ introduceren. Deze methode is voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  Met ‘Ik ben Uniek!’ legt elk kind een stevig fundament voor een positief zelfbeeld. Elisabeth van Seventer: “Vanuit mijn jarenlange ervaring als leerkracht weet ik dat zelfvertrouwen en zelfkennis bepalend zijn voor het gevoel, gedrag en de leerprestaties van een kind. Daarom is het belangrijk dat elk kind al vroeg ontdekt dat hij of zij bijzonder en geliefd is. Leerkrachten kunnen daar een belangrijke rol in spelen door actief met de kinderen te werken aan een positief zelfbeeld. Tot nu toe lag het initiatief hiervoor bij de individuele leerkracht of school die alles zelf moest ontdekken. Daarom heb ik ‘Ik ben Uniek!’ ontwikkeld.”  

Samen met Rebecca Veldman, docente, heb ik een vervolg op deze methode ontwikkeld die gericht is op tieners van 12 tot ongeveer 16 jaar. Deze methode bestaat uit drie elementen: weerbaarheid, gezonde seksualiteit en loverboys/mensenhandel. Ook deze methode gaan we introduceren.

Door van jongs af aan in kinderen te investeren willen we bereiken dat zij zich van binnenuit ontwikkelen tot emotioneel stabiele, gezonde en weerbare jonge mensen die zichzelf kennen, in staat zijn gezonde keuzes te maken en die alert zijn op en weerbaar tegen loverboys/mensenhandelaren.

Aangezien wij geen enkele subsidie ontvangen, zijn we in al onze activiteiten afhankelijk van giften. Graag wil ik een beroep doen op uw/jouw gulheid. Wanneer veel lezers van dit blog een klein bedrag geven, zal dit resulteren in een mooie som waarmee de reis en de daarbij behorende kosten betaald kunnen worden. Bedankt vast!

 

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer Giro 4103912 STICHTING BLOOD-N-FIRE ovv Roemenië

Blood ‘n Fire is ANBI-erkend, dus giften zijn aftrekbaar.

 

 

X