Skip links

Over Tanja

Drive

De oneindige complexiteit van ons brein en de uniciteit van elk mens laten mij zien dat wij niet willekeurig zijn ontstaan, maar dat we zijn gemaakt door een oneindige intelligente Schepper, die bovendien ook  nog eens oneindig van ons houdt. Hij bedacht dat een verbond van trouw, liefde en toewijding de kaders moesten zijn waarbinnen seksualiteit tussen een man en een vrouw de ultieme eenwording  zou zijn.  Die veilige kaders zijn nodig om volledig open en kwetsbaar te zijn, zodat  je je letterlijk en figuurlijk bloot durft te geven en van seksualiteit kunt genieten. Seks bindt samen, en binnen een trouwe relatie werkt dat verdiepend en versterkend. Het is bijzonder dat juist deze intieme manier van liefhebben nieuw leven kan laten ontstaan; dat laat zien dat Liefde de bron van leven is. Een geniaal ontwerp!  Zo heeft Hij het ontworpen.

Ik ben hier zo van onder de indruk geraakt dat ik dit graag wil doorgeven. Dwars tegen de stroom van de ideeën van onze oversekste en verwarde cultuur in!

Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Straatwerk met vrouwen in de prostitutie

Er is veel verdriet en gebrokenheid in relaties, en ik heb sterk de indruk dat dat heeft te maken met hoe we met seksualiteit omgaan. Ik heb daar veel van gezien in de tijd dat ik straatwerk deed onder vrouwen die in de prostitutie werken. Daar zag ik de gebrokenheid en het verdriet van vrouwen die in de prostitutie werken, en van de mannen die in het Redlight-district rondlopen, en ik besefte: bederf van het beste is het slechtste. Dat betekent zoiets als: des te waardevoller iets is, des te groter is de schade als het gekwetst wordt. Seksualiteit is van haar schoonheid ontdaan en gedegradeerd tot perversiteit en een ruil- en machtsmiddel. Om niet nog meer slachtoffers te maken is het de hoogste tijd om daar wat aan te doen!

Power in Purity

Met Power in Purity streef ik ernaar dat de nieuwe generatie weer gaat geloven in trouwe liefde in een duurzame relatie, en leert hoe zij daar zelf hun aandeel kan leveren en verantwoordelijkheid kan nemen. Als je leert op een zuivere manier met jezelf en elkaar om te gaan, zeker op het vlak van relaties en seksualiteit, verklein je de kans om beschadigd te raken. Je zult dan juist beter in staat zijn gezonde en duurzame relaties aan te gaan, wat de kwaliteit van leven, zeker ook die van eventuele kinderen, ten goede komt. Zoals de naam Power in Purity impliceert: de kracht, de weerbaarheid zit ‘m in de zuiverheid.

X