Skip links

Ontwikkelingen in preventie

Ruim tien jaar werk ik inmiddels met vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Eerst in Arnhem, vervolgens in Nijmegen en inmiddels alweer vijf jaar bij St. Bright Fame in Amsterdam.  Al die tijd heb ik mij ook bezig gehouden met preventie. Tien jaar geleden richtte ik mij vooral op meisjes tijdens lessen over loverboys. Ik vertelde hen over de werkwijze van loverboys en werkte met deze meiden aan een stuk weerbaarheid. Toch knaagde er al die tijd  iets aan me. Ergens ervoer ik de preventielessen als een druppel op een gloeiende plaat en als symptoombestrijding. Hieraan ten grondslag lagen onder andere de volgende gedachten:

* In ons land werken enkele duizenden vrouwen in de prostitutie, terwijl het aantal mannen dat  prostituees bezoekt de miljoen ruim overschrijdt. Voor de porno-industrie geldt hetzelfde: het aantal gebruikers van porno is duizenden malen groter dan het aantal acteurs. Het is een wetmatigheid in de marktwerking dat de vraag het aanbod bepaalt,  dat geldt ook op de markt van betaalde seks. Wil preventie werkelijk effectief zijn, dan zal ik mij ook op de vraag-kant moeten richten.

* Behalve slachtofferschap van  loverboys zijn er vele andere schadelijke vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Preventie die slechts gericht is op loverboys is te beperkt.

* Sprak men tot voor kort vooral over de verworvenheden van de seksuele revolutie, tegenwoordig realiseren we dat de vrije seksuele moraal ook zijn schaduwzijde heeft. Recent wetenschappelijk onderzoek toonde enige jaren geleden al aan dat wisselende seksuele contacten, met name op jonge leeftijd, het vermogen een langdurige relatie aan te gaan beschadigt. Daarnaast zijn er de laatste  maanden  diverse onderzoeksresultaten gepubliceerd  die de destructieve gevolgen aantonen van pornografie op de hersenen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat voorlichting over gezonde seksualiteit niet meer kan worden weggezet als een moralistische liefhebberij van gelovigen, maar dat hiervoor steekhoudende wetenschappelijke argumentatie is aan te voeren.

 

In de preventielessen zoals ik ze nu geef, komt er behalve voorlichting over loverboys en weerbaarheid voor meiden ook gezonde seksuele vorming aan de orde. Hierbij behandel ik vragen als: wat gebeurt er met je hersenen tijdens seksuele activiteit, hoe kun je investeren in gezonde seksualiteit, wat doet porno met je hersenen, hoe ontstaat seksverslaving?

Is je interesse gewekt? Neem gerust contact op via deze site.

Nodig mij gerust uit voor een spreekbeurt voor een ouderavond, een jeugdavond, toerusting voor jeugdleiders of leerkrachten. Je kunt me ook uitnodigen voor een preventieles of een driedelige lessenserie.

X