Skip links

Prostitutie en preventie

Liefde, trouw en respect

Gezonde seksualiteit kenmerkt zich doordat het binnen gezonde kaders plaatsvindt, namelijk die van wederzijdse liefde, trouw en respect. Een uiterste tegengestelde aan gezonde seksualiteit  is prostitutie.

Vanaf 2007, waarvan de laatste jaren als preventiewerker bij Stichting Bright Fame, ben ik betrokken bij de hulpverlening aan vrouwen, en soms mannen, die werken in de prostitutie. Terwijl ik deze mensen beter leer kennen, ontdek ik vele oorzaken die er toe geleid hebben dat zij in de prostitutie zijn gaan werken. Geen vrouw droomde er als kind al van om in de prostitutie te werken.

Oorzaken

Vrouwen komen door allerlei oorzaken in dit vak terecht. Uit armoede bijvoorbeeld. Vele vrouwen zitten verstrikt in de netten van de maffia; mensenhandel is voor de maffia een business waar veel geld is te verdienen, maar die vrouwen hun vrijheid kost. Geweld, vernedering en verkrachting worden vaak gebruikt worden om vrouwen onder de duim te houden.

Ook Nederlandse vrouwen kiezen vaker voor de prostitutie omdat ze niet weten op welke andere manier ze in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen kunnen voorzien.

Grensoverschrijding

Een andere reden dat mensen in de prostitutie komen is dat zij grensoverschrijding, hetzij hard en wreed, hetzij zacht en manipulatief, hebben meegemaakt. Er ontstaat dan verwarring en de grens tussen zichzelf en anderen. Soms zit hier een oorzaak  dat iemand er voor kiest -of toelaat- om anderen de fysieke grens ofwel intieme zone te laten overschrijden, tegen betaling of niet.

Veel vrouwen die ik heb gesproken hebben als kind en/of als tiener negatieve seksuele ervaringen opgedaan, zoals misbruik, verkrachting en ongewenst seksueel gedrag. Dit heeft er voor hen voor gezorgd dat zij er nu voor kiezen mannen te laten betalen voor dezelfde handelingen die ze vroeger gedwongen moesten ondergaan. Door in de prostitutie te werken willen zij op deze manier als het ware wraak nemen.

Pooierboys

Bekend is het fenomeen ‘loverboys’. Meisjes worden door jonge mannen, die hen hebben ingepalmd,  op allerlei manieren overgehaald tot het doen van criminele activiteiten en prostitutie.  Er zijn overigens ook vele ‘lovergirls’ actief. ‘Loverboys’ is een verwarrende term, het heeft namelijk niets met ‘love’ te maken maar is feitelijk keiharde mensenhandel en de zogenaamde ‘loverboy’ is een pooier.

De laatste jaren zijn pooierboys actief op internet. Jongeren zijn veel online. Ze gamen, geven veel informatie over zichzelf op social media en chatten met leeftijdsgenoten. Maar op internet kan iedereen zich anders voordoen en ook pooierboys zijn online. Zij doen zich voor als een leeftijdgenoot en gaan zo op zoek naar een slachtoffer. Dit heet grooming. Grooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als iemand via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of pornografische afbeeldingen te produceren.

Preventie

‘Hij was zo lief en zo betrouwbaar. Ik kon met alles bij hem terecht. Drie maanden later zat ik achter het raam. Ik moest 600 euro per dag aan hem geven, anders kreeg ik klappen en geen eten.’

In de loop van de tijd heb ik ontdekt dat de meeste vrouwen die in de prostitutie werken dit tegen hun zin doen. Omdat zij vaak geen mogelijkheid zien om uit het vak te stappen, ben ik mij gaan toeleggen op het voorkomen dat meisjes en vrouwen in de prostitutie terecht komen. Preventie dus. Met als doel dat veel verdriet en (emotionele, psychische, fysieke en geestelijke) schade voorkomen zal worden en jongeren leren en ontdekken hoe ze op een gezonde respectvolle manier met elkaar kunnen omgaan, weten wat hun grenzen zijn en de grenzen van zowel zichzelf als die van anderen hanteren en respecteren. Weerbaarheid is hierbij een belangrijk sleutelwoord.

Op scholen en voor jeugdgroepen  geef ik daarom preventieve voorlichting over pooierboys. Op interactieve wijze vertel ik over hun werkwijze, over hoe zij te herkennen zijn en wat tieners kunnen doen als ze met een pooierboy te maken krijgen.

Prostitutie is een uiterste. Behalve prostitutie is er op het gebied van seksualiteit nog veel meer gedrag en activiteit die op de korte of op de langere termijn schadelijk is.

Het doel van deze  voorlichting is jongeren weerbaar en krachtig, en tegelijk puur en eerlijk te laten zijn in relaties, intimiteit en seksualiteit.

X