Skip links

Identiteit en intimiteit

Intimiteit verward met seks

We hebben allemaal behoefte aan intimiteit. Of beter gezegd: we hebben allemaal behoefte aan liefde.  We zijn namelijk geschapen in relatie tot anderen.

Intimiteit wordt vaak in één adem genoemd met seksualiteit, en daarbij wordt vaak gesuggereerd dat we niet zonder seks kunnen. Seks als de meest ultieme vorm van intimiteit.  Het genot van seks lijkt de enige weg naar intimiteit en een leven zonder seks een onvervuld leven.

Iemand* zei: ‘Living without seks is difficult. Living without intimacy is a death sentence’. Daarmee gaf hij aan dat we intimiteit nodig hebben omdat we anders van binnen sterven. Het gaat om verbonden te zijn met de ander, om te  kennen en gekend  te worden.  Beter nog: om lief te hebben en geliefd te zijn. Het kunnen delen van gedachten en gevoelens zorgt voor de verbondenheid die we ten diepste nodig hebben.

Veel mensen hebben regelmatig seks, maar zijn toch eenzaam. Dat komt omdat je seks kunt hebben zonder je emotioneel met de ander te verbinden. Je kunt je lichamelijk bloot geven zonder iets van jezelf te laten zien. Als je seks hebt zonder verbinding en toewijding, laat het je met een leeg gevoel achter. Je lichamelijke behoefte is bevredigd voor zolang het duurt, maar de behoefte naar intimiteit neemt daardoor alleen maar toe. Seks kan je eenzaam achterlaten, maar geestelijke en emotionele  intimiteit kan per definitie niet eenzaam kan zijn.

Liefde

Onze behoefte aan intimiteit heeft alles te maken met de eerste levensbehoefte van ons innerlijk, namelijk LIEFDE. Liefde is de belangrijkste component van intimiteit, en het belangrijkste bestanddeel van een intieme relatie.

Om met iemand een gezonde relatie aan te gaan moet je eerst een gezonde relatie met jezelf hebben. Je moet op een gezonde manier van jezelf kunnen houden. Het is niet voor niets dat Jezus zegt dat je God moet liefhebben boven alles en je naaste ALS JEZELF. Dit staat gewoon in één zin!  God zegt dat je de ander moet liefhebben als jezelf. Niet meer en niet minder. Dus om van een ander te houden moet je eerst van jezelf houden. Anders heb je die ander nodig om je beter te voelen, jou te bevestigen en je gevoel van leegte te vullen.

Ga eens na wat er gebeurt als twee mensen die beiden niet van zichzelf kunnen houden een relatie hebben: ze zijn alleen maar bezig om van de ander te nemen wat ze zichzelf niet kunnen geven. Er ontstaat dan een ongezonde emotionele afhankelijkheid, jaloezie en ontevredenheid naar elkaar toe.

Als je echter van jezelf houd kun je de ander liefde geven in plaats van alleen maar te nemen.

Zelfaanvaarding

Om een relatie een goede kans van slagen te geven is het dus belangrijk dat je in een goede relatie tot jezelf staat. Dat je jezelf op een gezonde manier aanvaard,  waardoor je een gezonde identiteit hebt.

Wat bepaalt jouw identiteit? We hebben de neiging om onze identiteit te halen uit wat we doen, of wat we hebben, of uit wat anderen van ons vinden. Dat is best wankel, want er hoeft maar iets tussen te komen of onze identiteit, ons zelfbeeld, knalt in elkaar.

Hoe kun je dan op een goede manier  naar jezelf kijken? Door eraan te denken hoe je in de buik van je moeder gemaakt werd. Voor niemand zichtbaar was je daar, verborgen, en werd iedere vezel, iedere cel, iedere spier en elk orgaan stukje voor stukje geweven.  Je bent met zoveel zorg en liefde gemaakt. Toen je nog geen vorm had, zagen de ogen van God je al, en Hij bedacht dat het goed was dat je geboren zou worden.  Hij wilde je, Zijn liefde voor jou is de basis van jouw identiteit!

Je kunt alleen van jezelf houden als je weet  dat er iemand onvoorwaardelijk van je houdt, ongeacht wat je doet. Op het diepste niveau kan alleen jouw Schepper, God, die je volledig kent en weet hoe je in elkaar zit, dat. Als je dat binnen laat komen, als je daarover met Hem nadenkt en praat, ontdek je dat jouw identiteit bestaat in de intimiteit met Hem.

Als je aanvaard wat Hij van je zegt, kun je jezelf aanvaarden. Dat kan best een lang proces zijn, zeker als dit nieuw voor je is dat je weet dat je geliefd bent. Mensen kunnen elkaar zulke nare dingen aandoen waardoor iemands zelfbeeld enorm beschadigd kan zijn, en iemand hele negatieve overtuigingen over zichzelf heeft.

Het is niet handig is om een liefdesrelatie aan te gaan als je (nog) niet van jezelf kunt houden. Neem de tijd, doe die investering in zelfaanvaarding door te ontdekken dat God, jouw Maker, een gevende God is die jou liefheeft. Misschien heb je daar hulp bij nodig van iemand met wie je kan praten en bidden.

Als je gevuld bent met zijn liefde, kun je pas echt liefde geven zonder dat je daar direct wat voor terugverwacht. Tegelijk ben je dan niet afhankelijk van de bevestiging van je vriend of vriendin en voel je je niet afgewezen of beledigt als diegene even niet zo aardig is.  Gevuld en bevestigd zijn door God is de enige manier waarop je uiteindelijk echt een intieme, duurzame en vervullende relatie kunt opbouwen.

X