Skip links

Missie

Ieder mens heeft van nature de behoefte aan liefde en intimiteit. We verlangen ten diepste naar een verbondenheid waarin we gekend en aanvaard en geliefd te worden. Jammer genoeg is er verwarring ontstaan tussen liefde en seks. Liefde wordt vaak in één adem genoemd met seksualiteit, alsof dat de meest ultieme vorm van intimiteit zou zijn. Iedereen die de ervaring heeft met seks zonder verbinding en toewijding weet dat dit je tenslotte met een leeg gevoel achterlaat. Paradoxaal genoeg proberen veel mensen deze leegte op te vullen met datgene wat die leegte veroorzaakte, namelijk seks. Seks kan je eenzaam achterlaten, maar geestelijke en emotionele  intimiteit kan per definitie niet eenzaam kan zijn. Als je je gedachten en gevoelens kunt delen zorgt dit namelijk voor de verbondenheid die je nodig hebt om je geborgen en gekoesterd te weten.

Risicogedrag

Het is een vrij algemene maatschappelijke opvatting dat jongeren seksueel actief kunnen zijn als zij vinden dat zij daar aan toe zijn. Het lijkt soms alsof je pas meetelt als je seksueel actief bent. Niemand wil graag een buitenbeentje zijn, en zodoende is de sociale druk op jongeren om seks te hebben groot. Aangemoedigd door media, reclame en leeftijdsgenoten hebben veel tieners al op zeer jonge leeftijd seksuele ervaringen. Vaak worstelen zij (o.a. ten gevolge hiervan) met gevoelens van verwarring, schaamte, schuld, minderwaardigheid en depressie. Deze gevoelens vormen niet zelden de voedingsbodem voor risicogedrag.

Hechting

Veel jongvolwassenen die beginnen aan een vaste relatie hebben al meerdere seksuele relaties achter de rug. Wat helaas veel mensen niet weten is dat vanaf het moment dat zij seksueel actief zijn geworden er hechting is ontstaan. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is deze hechting niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, emotioneel en neurologisch. Elke keer wanneer een (seksuele) relatie verbroken wordt, ontstaat er schade aan het vermogen tot hechting op de lange termijn. De huidige technologie is in staat de neurologische processen die er plaatsvinden bij seksuele activiteit te meten en weer te geven. Hierover meer onder het tabblad Seks en je brein.

Impact

Hoe meer seksuele relaties die iemand heeft gehad hoe meer negatieve impact dat heeft op zijn vermogen tot hechting, en hoe moeilijker het blijkt een duurzame, langdurige relatie op te bouwen. Ik ben er van overtuigd dat er een verband bestaat tussen de zogenaamde vrije seksuele omgang die mensen hebben en het hoge percentage huwelijken dat eindigt in een echtscheiding.

Gezonde keuzes

Wanneer we kinderen en jongeren intelligente en feitelijke informatie aanbieden zijn zij in staat om zo met hun seksualiteit en eventuele relaties om  te gaan dat het een  investering is hun vermogen om een stabiele en liefdevolle relatie aan te gaan en te onderhouden. Als je zuiver met seks omgaat en dit reserveert voor die ene persoon aan wie je je verbindt nadat je wederzijds trouw en toewijding belooft dan creëer je kaders waarbinnen het veilig is. En veiligheid is bij uitstek een voorwaarde om van seks te kunnen genieten.

Wanneer uit zo’n relatie een stabiel gezin voortkomt, draagt dit op termijn structureel bij aan een gezondere samenleving.  Kinderen die opgroeien in een gezond en liefdevol klimaat  ontwikkelen doorgaans een positief zelfbeeld van waaruit zij gezonde  keuzes kunnen maken en zich tot een gezonde volwassenen  ontwikkelen.

Vanuit dit principe is de naam Power in Purity ontstaan. De kracht zit in zuiverheid. Power in Purity daagt je uit om te gaan voor goud! Zuiverheid nastreven is een investering voor de rest van je leven. De keuzes die je als tiener maakt beïnvloeden sterk je (seksuele) toekomst. Daarom is het de missie van Power in Purity om jongeren te helpen, voornamelijk in het toerusten van hun opvoeders (zij zijn namelijk de belangrijke personen met wie zij de zo noodzakelijke vertrouwensband hebben) om keuzes te maken die hen sterk laten staan in relaties en seksualiteit.

X