Skip links

Man man man…

Hardop lachend loopt hij op de vrouw in het raam af, keurt haar lijf, maakt een grove seksistische opmerking en loopt lachend verder. Ik spreek hem aan en vraag of hij in staat is om de vrouwen met  respect te behandelen. ‘Ik heb voor niemand respect alleen voor mijzelf’, zegt hij, waarop ik veronderstel: ‘dan zul je zelf vast weinig met respect behandeld zijn in je leven’. Hij mompelt en loopt verder.

Zomaar een fragment van een gesprekje op straat met één van de vele mannen die langs de ramen op de Wallen lopen. Dat elke vrouw die daar werkt dagelijks beledigingen,  perverse en brutale opmerkingen en blikken  moet incasseren, raakt me diep. Dat vrouwen schade oplopen in dit vak, blijkt uit gesprekken die we met hen hebben. De vrouw die zelfverzekerd en brutaal de mannen aankijkt vertelt later dat ze niet in de spiegel wil kijken omdat ze zichzelf niet wil zien. Ik ben vies en ik doe vies, ik ben vuilnis, zegt ze.

Bewustwording bij mannen

Er is slechts een eenvoudige rekensom nodig om te weten dat er veel meer mannen zijn die van een prostituee gebruik maken dan er vrouwen zijn die uit eigen vrije wil voor dit vak kiezen. De markt vraagt om handelswaar: vrouwen. Waar prostitutie is, is onmiskenbaar mensenhandel. Uiteraard wordt dit door prostituanten in alle toonaarden ontkend. Logisch, een vrouw zal niet tegen hem zeggen dat ze tegen haar zin peest, want dan blijven klanten weg en derft zij inkomsten. Vrouwen vertellen hun klanten dat hij de meest geweldige seksuele prestaties levert en dat ze naar hem terugverlangt. Zo werkt het spel. Welke man wil dit niet horen? 

Lang niet elke vrouw die wij spreken werkt onder dwang van anderen. Er zijn er die weliswaar onder dwang of onder valse voorwendselen in de prostitutie terecht zijn gekomen, maar die zich hebben weten ontworstelen aan hun pooier en zichzelf uiteindelijk heeft ‘vrijgekocht’ van haar schuldeisers. Op dat moment is het geld dat zij verdienen eindelijk voor henzelf. We komen vrouwen tegen wiens pooier in de gevangenis zit. Het geld dat ze voorheen aan hem moest geven, steekt ze nu in eigen zak. Voor deze vrouwen is de situatie al enorm verbeterd. Ze heeft werk en verdient geld. Ze kan zelfs geld naar haar familie sturen. Ze heeft vaak een hele strijd moeten leveren voordat ze in deze ‘vrije’ positie zit. Ze werkt dan wel vrijwillig, maar was het een autonome en vrijwillige keuze waardoor ze in het vak terecht kwam? Was dit waarvan ze droomde? Man, wat vindt je van jezelf wanneer je deze vrouw neemt, een paar tientjes neerlegt en na een half  uurtje weer op straat staat?

Het is een hele kluif om bewustwording op gang te brengen. Het is geen leuke boodschap om te horen. Het is voor de meeste mannen geen vanzelfsprekendheid zich te verplaatsten in de beleving van de vrouw die ze even voor hun gerief willen gebruiken.

Degenen die prostitutie, en daarmee mensenhandel in stand houden, zijn geen criminelen, maar zijn de klanten,  gewone burgerlijke man die ‘s ochtends met zijn broodtrommel onder de arm zijn vrouw gedag kust, die zondags in de kerk of het theater zit, het oude mannetje, de professor, de bouwvakker, de vrijgezel, de gehandicapte, etc. Als al deze ‘gewone’ mannen eens gaan beseffen welk onrecht mede door hen in stand wordt gehouden..

X