Skip links

Jij bent Uniek! Jij bent Belangrijk!

Dit zijn twee waarheden waarvan  iedereen zou moeten zijn doordrongen.  Waarheden die we de afgelopen week met een team in Roemenië onder de aandacht hebben gebracht.

Tijdens een conferentie in Constanta lag de nadruk vooral op de presentatie van ons preventieproject tegen mensenhandel. Deelnemers van  deze conferentie waren commissarissen van de politie van verschillende korpsen uit de regio Constanta, deskundigen op het gebied van mensenhandel en het hoofd van de onderwijsinspectie.

In eerdere blogs heb ik al eens geschreven over de situatie in Roemenië en over de enorme aantallen slachtoffers van mensenhandel die juist uit dat land in de westerse prostitutie terecht komen. Lees het gerust nog eens..

Elisabeth van Seventer heeft haar methode ‘Jij bent Uniek’, en samen met Rebecca Veldman heb ik de methode ‘Jij bent Belangrijk’ geïntroduceerd. Met deze methodes willen we werken aan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld van kinderen. Dit leert hen hun kwaliteiten  ontdekken en exploreren en helpt hen van binnenuit weerbaar te zijn tegen (o.a.) loverboys. Aan de hand van voorlichting over gezonde seksualiteit laten we tieners nadenken over seksualiteit en dagen we hen uit om zelf  keuzes te maken i.p.v. zich te laten leiden door groepsdruk. Jijzelf bent belangrijk, evenals  jouw keuzes en jouw grenzen! Tenslotte spitsen we ons toe op voorlichting over loverboys en mensenhandel en leren tieners wat zij kunnen doen wanneer zij te maken krijgen met deze criminelen.

Op de tweede dag van de conferentie hebben de deelnemers de DISC-training gedaan o.l.v. Elisabeth. De methode ‘Jij bent Uniek’ wordt normaliter afgesloten door deze training. Kenmerk hiervan is dat de deelnemers inzicht krijgen in hun persoonlijkheid en de kwaliteiten en uitdagingen die daarbij horen. Ieder team wordt gevormd door mensen met verschillende persoonlijkheden, waarbij men elkaar perfect kan aanvullen, en waarbij specifieke taken door  personen met specifieke kwaliteiten kunnen worden uitgevoerd. Deze dag gaf iedere deelnemer veel inzicht in zichzelf en in de plaats die hij of zij in de organisatie inneemt. De eindconclusie is: iedereen is uniek en neemt een unieke plaats in.

Iedereen was enthousiast over de conferentie en de DISC-training. Na afloop zijn er verdere afspraken gemaakt over hoe de methodes uiteindelijk op de scholen en buurthuizen in risicowijken terecht kunnen komen. Wanneer we alleen nog maar spreken over het district Zuid-oost-Roemenië gaat het al om enorme aantallen. De komende tijd gaat er hard gewerkt worden om dit logistiek en financieel van de grond te krijgen.

De dagen na de conferentie hebben we vele bezoeken afgelegd. Zoals aan de stad Cernavoda. Slechts 20% van de bevolking heeft een normale baan, en 60% leeft uit inkomsten die indirect aan prostitutie verdiend zijn. De criminaliteit is er hoog, vele meisjes komen in de prostitutie terecht en veel jongens worden pooier. Het was bijzonder om daar een jong voorgangersechtpaar te ontmoeten die zich inzet voor de jongeren uit deze stad, en hen wil laten weten hoe bijzonder en waardevol zij zijn.

Het was ontroerend toen de voorganger van een kerk in Boedapest ons vertelde hoe hij na onze vorige ontmoeting, in oktober vorig jaar, de jongeren uit zijn gemeente één voor één heeft omhelsd en heeft gezegd: ‘je bent zo waardevol’.

Rebecca is een middag bij de jeugd van een baptistengemeente in Constanta geweest. Ook hier zijn er enthousiaste leiders die zich inzetten om veelal kansarme tieners een leuke middag te laten hebben en hen te laten weten dat zij bijzonder zijn.

Ook hebben we nog een paar bevriende families bezocht in dorpen waarvan veel meisjes in de prostitutie werken. We hebben met ze gepraat, gegeten, gelachen, gebeden, gespeeld. Wat een mooie mensen allemaal! In alle contacten stond en staat het nog steeds centraal: Jij bent Uniek! Jij bent Belangrijk!

 

We zijn nog niet uit de kosten van deze reis. Giften zijn welkom!

NL53 INGB 0004 1039 12 van STICHTING BLOOD-N-FIRE

 

 

 

X