Skip links

Hebben we het taboe op seks werkelijk doorbroken? Ik geloof er niets van!

Erotische muziekclips, puberseks, seksuele ongebondenheid zijn  slecht een kleine greep uit de verworvenheden van de seksuele revolutie van een halve eeuw geleden. Overal worden we geconfronteerd met erotische uitingen. Seks is overal en voor iedereen toegankelijk. We hebben afgerekend met de preutsheid die er in de jaren daarvoor heerste.

Je zou denken dat het hierdoor een stuk gemakkelijker is geworden om over seks te praten. Als partners onderling, als ouders en kinderen, als leerkrachten en leerlingen, als jeugdpastors en kerkelijke jongeren.

Gelukkig wordt er in vele relaties, gezinnen, op scholen en in kerken op een open en gezonde manier over seksualiteit gesproken, en krijgen kinderen een goede basis mee als het gaat om relaties en seksualiteit. We zien er het belang van in om kinderen hierin voor te lichten en weerbaar te maken. Er zijn goede methodes ontwikkeld die het gesprek over en omgaan met seksualiteit ondersteunen.

Echter.. ondanks alle openheid en vrijheid  met betrekking tot seks die er in onze samenleving is  lijkt het voor het grootste deel van de mensen niet gemakkelijk om hierover in gesprek te gaan. Het komt voor dat ik wordt benaderd door scholen waar ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SOG) zijn geconstateerd. In het gesprek ontdek ik dat er geen seksuele voorlichting wordt gegeven omdat men er van uit gaat dat kinderen die thuis wel krijgen. Tegelijk zijn er kinderen die thuis geen voorlichting krijgen omdat de ouders het lastig vinden over seksualiteit te spreken en er van uitgaan dat de kinderen op school wel leren over het bloemetje en het bijtje.

Kinderen blijven sowieso niet lang onwetend over seks. Ze hoeven slechts televisie te kijken, internet te bezoeken of de straat op te gaan en ze komen van alles te weten. Het is alleen de vraag of dit de voorlichting is die u zou prefereren.

We zijn het er waarschijnlijk wel over eens: we willen onze kinderen het beste meegeven. We willen hen beschermen tegen gevaren en pijn. Ook wat seksualiteit betreft willen we dat ze zich gezond ontwikkelen en dat ze weerbaar zijn tegen allerlei vormen van SOG.

Power in Purity wil ouders, leerkrachten en jeugdleiders toerusten om kinderen te begeleiden in een gezonde seksuele ontwikkeling. Zuiverheid en weerbaarheid zijn hierbij mijn uitgangspunten.Voor informatie kunt u contact opnemen via de website.

Ik roep u op uw kind nooit in de kou te laten staan, en zeker niet op een zo’n kwetsbaar terrein als seksualiteit. Laat uw verantwoordelijkheid altijd zwaarder wegen dan uw verlegenheid.

X