Skip links

Gezondheid!

Zuiver en weerbaar in seksualiteit. Dat is waar Power in Purity voor staat. Behalve voorlichtingen aan jongeren wil ik ouders en opvoeders ondersteunen in hun rol bij de ontwikkeling van een gezonde seksualiteit en weerbaarheid.

Waar ik het in deze blog over wil hebben is het woordje ‘gezond’. De huidige definitie van de WHO stelt dat gezondheid “een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek” is.

In mijn vorige blog (http://powerinpurity.nl/?page_id=31) stel ik vragen bij de seksuele voorlichting zoals die op vele scholen wordt aangeboden. Leg ik de genoemde definitie hiernaast, dan zie je dat vooral het fysieke aspect aan de orde komt bij deze voorlichtingen. Er wordt uitgelegd hoe seks ‘technisch’ gezien werkt en daarnaast vooral hoe je  ongewenste gevolgen zoals zwangerschap en soa’s  kunt voorkomen. Wanneer er daarnaast aandacht wordt besteed aan assertiviteit, grenzen en aangeven wat je fijn vindt, dan komt ook het sociale aspect aan bod.

Er blijft in de meeste voorlichtingen echter één aspect uit de definitie onbehandeld: het geestelijke aspect. Geestelijk, wat is dat voor vage term? In deze context zou je ook emotioneel, psychisch, mentaal of misschien zelfs neurologisch kunnen zeggen.

Seksualiteit is in wezen zo iets intiems, zo iets existentiëels, dat je zeker niet aan dit geestelijke aspect kunt voorbijgaan, wil je jongeren begeleiden in hun ontwikkeling van een gezonde seksualiteit.

Op diverse websites  heb ik gelezen: Seks is jouw keuze! Daar ben ik het helemaal mee eens. Het mooiste is het wanneer de beslissingen die je maakt jouw eigen keuzes zijn, keuzes vanuit je eigen hart. Maar hier wringt wat mij betreft de schoen! De meeste voorlichtingen worden gegeven aan scholieren van rond de dertien jaar. Fysiek gezien zijn de meeste tieners rond die leeftijd (bijna) geslachtsrijp, dus goed om hen het één en ander uit te leggen. Maar als iemand lichamelijk volwassen is, is hij of zij dat geestelijk (emotioneel, psychisch, mentaal en neurologisch) nog niet. Seks is jouw keuze!  Maar kun je eigenlijk al een goede, weloverwogen keuze maken met je onvolgroeide hersenen?  Het deel van de hersenen dat het vermogen om volwassen beslissingen te nemen bestuurt, is volgens wetenschappers pas rond het vijfentwintigste levensjaar volgroeid. Aangezien de hersenen zorgen voor effecten en activiteiten die veel verder gaan dan het tijdelijk plezier van seks, kunnen tieners, wanneer ze op jonge leeftijd aan seks beginnen, niet overzien welke gevolgen dit voor hen heeft. Met name het vermogen om je op lange termijn te hechten wordt verstoord wanneer seksuele relaties worden beëindigd. Een grote aanslag op je gezondheid!

Tijdens een voorlichting stelde ik de klas (VMBO-4, 15 à 16-jarigen) de volgende vraag: ‘Wie wil er later trouwen?’ Iedereen stak de hand op. ‘Wie wil er altijd met dezelfde getrouwd blijven?’ Weer alle vingers. Deze tieners heb ik uitgelegd: daar kun je nu al in investeren. Wees zuinig op dat vermogen om je te kunnen binden aan degene met wie je later trouwt. Ga geen spelletjes spelen met binden en ontbinden. Oftewel:  ga niet zomaar, voor de lol of om er bij te horen,  allerlei seksuele relaties aan om ze vervolgens weer te breken.

Wil je tieners eerlijke voorlichting geven over seksuele gezondheid? Vertel hen dan het hele verhaal en behandel behalve het fysieke en het sociale ook het geestelijke aspect!

 

X