Skip links

Gezondheid en seks

Wanneer het in de opvoeding van onze kinderen gaat over gezondheid en veiligheid dan krijgen onze kinderen veel waardevolle informatie mee.

Zij leren op een verantwoorde manier om te gaan met hun lichaam. Vrijwel elke tiener weet dat gezonde voeding en beweging een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefstijl en het welbevinden dat daarbij hoort. Zij weten ook dat roken slecht is voor hun longen, en alcohol voor de lever, en naar onderzoek uitgewezen heeft ook voor de hersenen.

Tieners weten dat seks zonder condoom zwangerschappen en soa’s als gevolg kunnen hebben, en zij leren dat het belangrijk is om in (seksuele) relaties hun grenzen te ontdekken en aan te geven. Dat is zeker belangrijk. Wat echter nog steeds erg onderbelicht is, is de kennis over de neurologische processen die er plaats vinden bij seksuele activiteit. Oftewel: tieners, maar ook adolescenten en jong volwassenen, krijgen doorgaans van hun opvoeders, thuis en op school, niet de objectieve informatie die zij nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit. De keuzes die zij maken zijn veelal gebaseerd op de informatie die zij van leeftijdsgenoten krijgen, onder groepsdruk en onder druk van de mores die hen via de hedendaagse media bereikt.

Wat dat betreft valt er nog veel te winnen in het overbrengen van correcte informatie. Laat tieners niet alleen weten dat roken slecht is voor de longen, alcohol voor de lever en hersenen, maar ook dat vrije seks schadelijk is voor de hersenen, met name voor het vermogen zich te binden en (evt. later)  een gezonde relatie te onderhouden.

 

Met seks beginnen als je er aan toe bent

Aan tieners wordt geleerd dat zij pas een seksuele relatie moeten aangaan als zij daar aan toe zijn.  Er wordt uitgelegd hoe het lichaam werkt en tieners leren wanneer hun lichaam geslachtsrijp wordt. Zij leren denken en praten over seksuele gevoelens –en wat kunnen die hevig zijn, zeker wanneer de hormoonhuishouding tijdens de puberteit uit balans is. De vraag: ‘wanneer begin je met seks’ komt hier vaak aan de orde. Veel tieners krijgen dan voor het eerst een vriend(innet)je en hebben dan voor het eerst seks. De adviezen die veelal gegeven worden zijn:

  • Heb alleen seks als je het allebei wilt
  • Geef aan wat je wel en niet leuk vindt
  • Geef je grenzen aan
  • Heb respect voor elkaar
  • Natuurlijk: doe het veilig
  • Maar ook: hoe versier je een jongen/meisje?

 

Vanuit de neurologie is er inmiddels informatie beschikbaar dat meer objectieve informatie geeft om antwoord te geven op de vraag ‘Wanneer ben je aan seks toe?’.

Seks is niet zomaar ‘een dingetje’, of iets dat ‘alleen maar’ voor lichamelijk plezier en genot zorgt. We zien dat er op neurologisch niveau wezenlijke verbindingen ontstaan. Als je dit begrijpt, snap je ook dat het niet verstandig is om maar te plakken en weer los te halen. De beste verbinding ontstaat wanneer de beide delen ongeschonden zijn en de lijm voor een leven lang wordt aangebracht.

Gek genoeg hanteren we wat betreft de diverse aspecten binnen de opvoeding objectieve informatie, behalve wanneer het over seks gaat. Als het over voeding, roken, alcohol, drugs gaat zijn we uiterst voorzichtig en principieel, en houden we graag alles tot hun 18e in de hand en willen we dit het liefst controleerbaar houden –met de nodige strafmaatregelen zelfs-.  Gaat het over seks, dan laten we onze kinderen veel jonger hun eigen keuzes maken terwijl de impact van seks vele malen groter is dan die van verslavende middelen. Zelfs de overheid bepaalt dat jongeren tot 18 jaar geen alcohol en sigaretten mogen kopen, en de meeste ouders vinden dat een goede regel, maar als (onze) tiener ‘aan seks toe is’ moet hij/zij dat zelf weten.

Op de één of andere manier lijken opvoeders over weinig objectiviteit te beschikken en lijkt het dat we bang zijn te betuttelen als het om seks gaat.  Het lijkt of we de verworvenheden van de seksuele revolutie nog steeds willen verdedigen, terwijl de gevolgen van de zogenaamde vrije seksuele moraal  maatschappijbreed zichtbaar zijn in o.a. de vele echtscheidingen, de uitwassen binnen de seksindustrie en prostitutie, depressies en verslavingen.

Onze kinderen verdienen echter een eerlijke kans om gezond op te groeien en te leren gezonde en verstandige keuzes te maken. Zij verdienen het de juiste objectieve informatie te krijgen op grond waarvan zij keuzes kunnen maken.

 

X