Skip links

De dag na mijn Roemenië-reis…

…kan ik de indrukken nog maar slecht op een rijtje zetten. Allerlei beelden, geluiden, flarden gesprek etc. dwarrelen door elkaar in mijn bewustzijn. Mijn eerste, en zoals het er uitziet nog lang niet de laatste reis naar Roemenië was onvergetelijk. Het waren voor mij slechts een paar dagen. Met drie teamleden zijn we ingevlogen om onze bijdrage aan de anti-mensenhandel conferentie en de kerkdienst in Constanza te leveren. Een ander deel van het team is er voor twee weken, heeft een zeer vol programma vol besprekingen met leiders van kerken, scholen, politie, een ex-maffialid, directies van weeshuizen etc. Eén van onze teamleden, Petra, blijft voor langere tijd in Roemenië om daar een opvang voor slachtoffers van mensenhandel op te starten.

Als eerste was er op het vliegveld van Boekarest de hartverwarmende en ontroerende ontmoeting met de jonge Roemeense vrouw die we kennen vanuit de prostitutie in Amsterdam. Zij is –met vallen en opstaan- bezig met het wederopbouwen van haar leven. Het was goed een paar dagen met haar op te trekken.

Vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober was de anti-mensenhandel conferentie in Fetesti. Er waren minder mensen dan we hadden verwacht, maar juist deze mensen waren zeer verlangend naar handvatten om mensenhandel te kunnen voorkomen en naar manieren om (seksuele) trauma’s te kunnen verwerken.

De documentaire Nefarious maakte veel los. Voor een aantal aanwezigen was deze documentaire de aanleiding om het misbruik, waar zij als kind slachtoffer van waren, in het licht te brengen en een stuk herstel te ontvangen. Wat een zegen is het wanneer deze hulpverleners, nadat zij zelf herstel hebben gekregen, anderen kunnen helpen. Anderen troosten in de pijn die je zelf  kent en waar je zelf troost in ontvangen hebt. Tijdens deze conferentie hebben we gezien hoe er langzaam een stroom van genezing op gang is gekomen. Kenmerk van zo’n stroom is dat het doorgaat en meer mensen zal genezen. We zien onze Roemeense vrienden enthousiast zijn in het willen doorgeven van wat ze zelf hebben ontvangen.

Ook in de kerkdienst in Constanza hebben we Nefarious laten zien. De vraag voor de kerk daar is vooral: hoe wil je kerk zijn voor de omgeving waar je in staat? Wil je doorgaan met het ophouden van allerlei structuren en gewoonten zodat je kerk een club voor gelijkgestemden blijft, of wil je uitreiken naar de mensen in nood in je omgeving. Verstoot je een meisje die in de prostitutie werkt omdat ze een zondares is of neem je haar liefdevol op omdat ze dat nodig heeft?

Deze dienst was heel confronterend voor de aanwezigen. Het is in Roemenië voor zoveel mensen nog onbekend dat dit land nummer 1 is op de Europese ranglijst herkomst van slachtoffers mensenhandel. Ik vertelde dat één op de 2 à 3 meisjes die wij in Amsterdam tegenkomen uit Roemenië komt. Ik vertelde dat mijn hart breekt vanwege het feit dat (o.a.) mijn land het mogelijk maakt dat hun meisjes op deze manier worden misbruikt en kapotgemaakt. Ik vertelde het niet alleen, mijn hart brak ook echt..

Gelukkig is er perspectief en zijn we bezig met het opzetten van preventieprogramma’s. Hierbij vertellen we niet alleen over allerlei gevaren mbt mensenhandel, we besteden vooral ruime aandacht aan een gezonde relationele en seksuele vorming. We willen op basis van neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten voorlichting geven over wat er met je hersenen gebeurt bij seksuele activiteit, en kunnen op deze manier (jonge)mensen onderwijzen over gezonde seksualiteit.

Hiernaast is er behoefte aan psychotherapie om de trauma’s, die velen hebben opgelopen, te verwerken en een plaats te geven. Misbruik komt in dit land veel voor. Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben leerlingen seks met elkaar onder druk van de groep. Ben je niet seksueel actief, dan lig je er buiten. Seks wordt een consumptie-artikel. Vooral  meisjes hebben hierdoor een laag zelfbeeld en weten niet beter dan dat seks iets is waarmee je iets kunt kopen of bereiken. De drempel naar het geven van betaalde seks is hierdoor zeer laag. Hier ligt de ingang voor mensenhandelaren.

Behalve aan preventie hebben mensen daarom enorme behoefte aan (psycho) therapeuten die kunnen helpen bij het herstel na misbruik. We hebben contacten gelegd om in de nabije toekomst onze expertise te kunnen delen met de mensen daar..

Dus wat betreft dit verhaal: wordt vervolgd!

 

 

 

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op Giro 4103912 STICHTING BLOOD-N-FIRE tgv Roemenië. Blood ’n Fire is ANBI-erkend, dus deze giften zijn belasting-aftrekbaar

 

X