Seks is… Onweerstaanbaar!

 

Gisteravond werd ik -voor mij onverwacht- even in het zonnetje gezet door mijn collega’s omdat ik alweer 10 jaar bij Bright Fame meedraai. Er werd afscheid genomen van vier stagiaires en een medewerkster, en in zekere zin was het voor mij ook een soort afscheid. Niet van de organisatie, maar wel van een aantal taken die ik deze jaren heb gedaan, namelijk het straatwerk en het kernteam. Jullie begrijpen het al: tijd om even bij te praten!

Preventie was mijn hoofdverantwoordelijkheid binnen de stichting, en dat blijft het. Preventie in de breedste zin van het woord. Hiermee wil ik me niet alleen richten op wat zich op de Amsterdamse Wallen afspeelt, maar richt ik me op de samenleving in haar geheel. Wat zich op de Wallen afspeelt vinden we vaak schokkend.  Er vindt  echter maatschappijbreed zo vreselijk veel schadelijk en ongezond seksueel gedrag plaats, vaak al op zeer jonge leeftijd, met gevolgen  die te vergelijken zijn met die van -al dan niet gedwongen- prostitutie. Dit is wat mij gedurende de jaren dat ik preventielessen gaf duidelijk geworden, en dat is iets wat me zorgen baart. Het grijpt mij enorm aan om te zien hoe tieners onder invloed van de gepornoficeerde samenleving en onder groepsdruk op jonge leeftijd al compleet verward en gedesillusioneerd zijn over seksualiteit, en daardoor uiterst gevoelig voor risicogedrag zijn. Zij willen wel goede keuzes maken, maar weten niet hoe. Na 10 jaar werken op de Wallen en na vele preventielessen is het mijn conclusie dat ik voor deze jongeren wil gaan en daarom ouders en opvoeders wil trainen om (hun) kinderen hierin te leren en te versterken.

Een halve eeuw geleden dicteerde de seksuele revolutie vrijheid, en daarmee min of meer grenzeloosheid met als belangrijkste norm: doe vooral wat JIJ fijn vindt. Was seksualiteit voorheen iets dat voornamelijk binnen een vaste relatie plaatsvond en dus relationeel was, binnen korte tijd is het gedegradeerd tot een persoonlijke en vaak egoïstische behoeftebevrediging. Vele echtscheidingen en één-oudergezinnen zijn hiervan gevolgen, en duizenden kinderen groeien op buiten gezinsstructuren die veiligheid zouden moeten bieden. Het wordt tijd dat we onze consequenties trekken, tenminste, als we (onze) kinderen en onszelf een gezond (gezins)klimaat gunnen.  Als we hen weerbaar willen maken en hen willen helpen gezonde keuzes te maken  op het gebied van relaties en seksualiteit.

Ik zie daar mogelijkheden! Het is mijn stellige overtuiging dat intelligent en onbevooroordeeld onderwijs over seksualiteit onze gehele maatschappij ten goede komt. Wanneer er eerlijk en transparant wordt onderwezen hoe seks werkt, niet alleen technisch, maar ook emotioneel en neurologisch, dan kunnen mensen op grond van die kennis evenwichtige keuzes maken. Dit vergroot de kans op stabiele gezinnen aanzienlijk, wat er voor zorgt dat er meer kinderen opgroeien binnen de noodzakelijke kaders van liefde en beschermende grenzen. Ik besef dat ik nu vrij ongenuanceerd een hele grove schets neerzet, maar dit vormt de aanleiding voor mijn passie om samen met Raise Up de basiscursus Onweerstaanbaar te ontwikkelen. 23  en 24 september is de eerste training, dus heb je belangstelling, geef je op!

 

Gezondheid en seks

Wanneer het in de opvoeding van onze kinderen gaat over gezondheid en veiligheid dan krijgen onze kinderen veel waardevolle informatie mee.

Zij leren op een verantwoorde manier om te gaan met hun lichaam. Vrijwel elke tiener weet dat gezonde voeding en beweging een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefstijl en het welbevinden dat daarbij hoort. Zij weten ook dat roken slecht is voor hun longen, en alcohol voor de lever, en naar onderzoek uitgewezen heeft ook voor de hersenen.

Help je kind geen slaaf te worden van gierende hormonen en libido ” wat bedoeld u hier precies mee?

Vaak krijg ik vragen van ouders die te maken hebben met de seksuele opvoeding van hun kind. In veel gevallen is dit wanneer zij zich zorgen maken om hun kind en zij niet weten hoe ze met hem/haar in gesprek moeten gaan en wat ze überhaupt kunnen vertellen.

In mijn mailbox zat een bericht met de bovenstaande vraag, gesteld door ene Iemand. Hierop heb ik uitgebreid (doch lang niet volledig) geantwoord, en besloot dit te publiceren middels dit blog. Misschien is het een antwoord voor meer mensen die dergelijke vragen hebben:

Themadag seksualiteit 12 september

Kinderen en jongeren groeien op in cultuur die bol staat van seksuele beelden, invloeden en toespelingen. Alhoewel de seksuele revolutie vrijheid wilde brengen, is grenzeloosheid het resultaat. Voortdurend klinkt: ‘doe gewoon waar jij je goed bij voelt’. Maar hoe zit het echt? Hoe moet je omgaan met seksualiteit en intimiteit? Hoe geef je Gods wijsheid door op dit terrein?

Tijdens deze inspirerende dag staat die vraag centraal. Verschillende organisaties bieden met elkaar een afwisselend programma, dat allerlei aspecten van het thema belicht. Het nieuwe boek Eros Online, van auteurs Wietske Noordzij en Erik Smit, zal deze dag uitkomen en worden gepresenteerd, samen met het bijbehorende werkboek voor tieners en jongeren.

LOCATIE

De themadag wordt gehouden op Het Brandpunt in Doorn, een schitterende en inspirerende locatie in het midden van het land.

Adres:
Postweg 18
3941 KA Doorn
Er is voldoende parkeergelegenheid.


WORKSHOPS
Verder zijn er 2 workshop rondes met keuze uit de volgende 4 workshops:
– Seks en het brein – Tanja Blokland
– De kracht van verbeelding – Erik Smit
– Praten over seks – Marije van den Berg
– Sexting – Wietske Noordzij

De dag is vrij toegankelijk met een collecte voor de onkosten. Aanmelden kan via de website https://www.raiseup.nl/themadag-seksualiteit/

PROGRAMMA
09.30 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening en plenair seminar (Tanja Blokland)
10.40 uur Boekpresentatie Eros Online
11.00 uur Pauze
11.15 uur Plenair seminar (Erik Smit & Wietske Noordzij)
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshopronde 1
14.30 uur Pauze
14.45 uur Workshopronde 2
15.45 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Bestaat er zoiets als gezonde seks?

Huh? Gezonde seks? Bestaat dat?  Met grote ogen kijkt ze me aan, denkt even na en zegt vervolgens: ja, dat zal natuurlijk wel. Als je gezond eten hebt, zul je ook wel gezonde seks hebben. Eigenlijk wel logisch..

Wat een eye-opener voor deze vrouw, ik noem haar even Annet. Zo had ze het nooit eerder bekeken, nu komt ze zelf op deze gedachte.  Ze werkt al lange tijd in de prostitutie. We kennen elkaar nu zo’n vijf jaar, hebben leuk contact en voeren regelmatig gesprekken. Zeker nu er zo weinig klanten zijn breekt het haar dag om even een praatje te maken.

Echt zonde!

Nogal terneergeslagen kwam ik huis na de jongerenbijeenkomst die ik had bezocht. Er werd een toespraak gehouden waarin een uur lang de noodzaak werd beschreven om je zonden te belijden zodat je uiteindelijk vergeving kunt krijgen. Vele malen werden de woorden ‘zonde’, en  ‘zondaar’ genoemd, helaas zonder dat verteld werd wat de definitie van zonde is en wat het  concreet inhoudt. Onheilspellend klonk het wel.. Het probleem van iets dat onheilspellend klinkt is dat het angst oproept, mensen verlamt of juist op de vlucht laat slaan. Spreek je over zonde, maak het dan concreet en help jongeren deze bij het kruis te brengen. Zorg als spreker dat je weet wat er onder jongeren leeft!

Anastasia

Weloverwogen kiest zij haar woorden. Voorzichtig, maar met de stelligheid van iemand die weet waar ze het over heeft. Wij zijn in een opmerkelijk  gesprek met Anastasia (niet haar echte naam). Jaren geleden kwam ze vanuit Oost-Europa naar Nederland om in de prostitutie haar geld te verdienen. Ze heeft dit werk enige jaren gedaan en heeft nu een andere baan gevonden. Ze heeft nog veel contact met vrouwen die in het vak zitten, en zet een haarscherp beeld neer van de situatie van velen van hen:

Seks-voor-het-huwelijk

Onlangs werd me de vraag  gesteld: ‘Wat vertel je die kinderen eigenlijk?’ Nadat ik de vraagstelster vragend aankeek, verduidelijkte ze: ‘over seks voor het huwelijk’.

Krijgen leerlingen seksuele voorlichting of slechts een gebruiksaanwijzing voorbehoedsmiddelen?

Deze week stuitte ik op de volgende statistieken: ” Seksueel actieve tienermeisjes, vergeleken met meisjes die zich daarvan onthielden, gaven drie keer vaker aan depressief te zijn. Seksueel actieve jongens hebben een twee keer grotere kans op depressiviteit dan jongens die zich van seks onthielden. Seksueel actieve meisjes hebben een drie keer grotere kans op een zelfmoordpoging dan niet seksueel actieve meisjes, terwijl seksueel actieve jongens een zeven keer grotere kans op een zelfmoordpoging hebben dan niet seksueel actieve jongens.” (Rector, Johnson en Noyes, “Sexually Active Teenagers Are More Likely to Be Depressed and to Attempt Suicide,” Washington, DC: The Herritage Center for Data Analysis.

Hebben we het taboe op seks werkelijk doorbroken? Ik geloof er niets van!

Erotische muziekclips, puberseks, seksuele ongebondenheid zijn  slecht een kleine greep uit de verworvenheden van de seksuele revolutie van een halve eeuw geleden. Overal worden we geconfronteerd met erotische uitingen. Seks is overal en voor iedereen toegankelijk. We hebben afgerekend met de preutsheid die er in de jaren daarvoor heerste.

Je zou denken dat het hierdoor een stuk gemakkelijker is geworden om over seks te praten. Als partners onderling, als ouders en kinderen, als leerkrachten en leerlingen, als jeugdpastors en kerkelijke jongeren.

Gelukkig wordt er in vele relaties, gezinnen, op scholen en in kerken op een open en gezonde manier over seksualiteit gesproken, en krijgen kinderen een goede basis mee als het gaat om relaties en seksualiteit. We zien er het belang van in om kinderen hierin voor te lichten en weerbaar te maken. Er zijn goede methodes ontwikkeld die het gesprek over en omgaan met seksualiteit ondersteunen.

Echter.. ondanks alle openheid en vrijheid  met betrekking tot seks die er in onze samenleving is  lijkt het voor het grootste deel van de mensen niet gemakkelijk om hierover in gesprek te gaan. Het komt voor dat ik wordt benaderd door scholen waar ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SOG) zijn geconstateerd. In het gesprek ontdek ik dat er geen seksuele voorlichting wordt gegeven omdat men er van uit gaat dat kinderen die thuis wel krijgen. Tegelijk zijn er kinderen die thuis geen voorlichting krijgen omdat de ouders het lastig vinden over seksualiteit te spreken en er van uitgaan dat de kinderen op school wel leren over het bloemetje en het bijtje.

Kinderen blijven sowieso niet lang onwetend over seks. Ze hoeven slechts televisie te kijken, internet te bezoeken of de straat op te gaan en ze komen van alles te weten. Het is alleen de vraag of dit de voorlichting is die u zou prefereren.

We zijn het er waarschijnlijk wel over eens: we willen onze kinderen het beste meegeven. We willen hen beschermen tegen gevaren en pijn. Ook wat seksualiteit betreft willen we dat ze zich gezond ontwikkelen en dat ze weerbaar zijn tegen allerlei vormen van SOG.

Power in Purity wil ouders, leerkrachten en jeugdleiders toerusten om kinderen te begeleiden in een gezonde seksuele ontwikkeling. Zuiverheid en weerbaarheid zijn hierbij mijn uitgangspunten.Voor informatie kunt u contact opnemen via de website.

Ik roep u op uw kind nooit in de kou te laten staan, en zeker niet op een zo’n kwetsbaar terrein als seksualiteit. Laat uw verantwoordelijkheid altijd zwaarder wegen dan uw verlegenheid.

active