Wat doen we aan de drukte op de Wallen?

Gisteren was te lezen dat de drukte op de Wallen nu al enorm is, terwijl het nog ‘Pasen en zomer’ moet worden. Wat kunnen we doen om deze drukte te controleren, is de vraag die gesteld werd. Die drukte, daar weten we als straatwerkers van Bright Fame ook over mee te praten. Belangrijker is echter hoe de vrouwen die we bezoeken deze drukte beoordelen. Aan één stuk door krijgen we hun verhalen te horen over de toeristen die in horden langs de ramen lopen en zich vermaken ten koste van de vrouwen. De continue stress vanwege het fotograferen en de angst om ergens op de sociale media op te duiken en herkend te worden door familie en vrienden die niet weten dat zij zijn uitgeweken naar deze vorm van broodwinning. 

Don’t worry, papa!

Jarenlang werkte ze als prostituee op de Wallen in Amsterdam, maar een jaar  geleden is ze uit het vak gestapt. Op een dag ziet ze een jonge man naast zijn fiets, met kinderzitjes, staan, pratend met een buurtgenoot. Ze herkent hem als een ex-klant. Terwijl ze langs hem heenloopt en hem indringend aankijkt, raakt de man helemaal in paniek en begint spontaan te stotteren. Raïsa, zo noem ik haar maar even, knikt naar hem, en zegt op sarcastische toon: ‘don’t worry, papa’.

Peter, je bent verantwoordelijk!

Enige tijd geleden verscheen in dagblad De Limburger een artikel naar aanleiding van de “Valkenburgse zedenzaak”, waarin ‘Peter’, de gefingeerde naam van één van de verdachten die seks had met een 16-jarige loverboyslachtoffer,  zijn verhaal doet. Nadat de zaak aan het rollen is gebracht, krijgen hij en andere verdachten enorm veel maatschappelijke verontwaardiging, woede en dreiging over zich heen. Het woord pedofiel duikt regelmatig op. Het hele artikel kunt u lezen als u op deze link klikt:

Als reactie op dit artikel heb ik, samen met Irene Plas, vertaler en schrijver, de volgende open brief geschreven; een brief niet alleen aan de betreffende Peter, maar aan alle Peters cq Johns (=de Engelse benaming voor hoerenloper):

Visie op prostitutie laat waardering van seks zien

In de jaren dat ik werk met mensen die werkzaam zijn in de prostitutie heb ik wel zo’n beetje alle varianten van visie op prostitutie  langs zien komen. Van sekswerkers zelf, van hoerenlopers, van pooiers, van raameigenaren, van hulpverleners, van politici, van toeristen, van burgers, van jongeren en ouderen.

Een visie vorm je onder invloed van allerlei factoren. Dat kunnen ervaringen zijn, of een ideologie. Je visie kan gevormd worden door wat je om je heen ziet en hoort. Het heeft vooral te maken met je referentiekader en de reikwijdte daarvan.

De hoerenloper en het stigma

Zijn klanten medeverantwoordelijk voor de misstanden die er in de prostitutie zijn? Misstanden, die zijn er in de seksindustrie. Politie, justitie en tal van hulpverleners werken dag en nacht om het tegen te gaan. Maar de klanten, de sekskopers blijven daarbij helemaal buiten schot. Waarom is dat? Wat is de verantwoordelijkheid van de prostitutie-klant? Houdt de hoerenloper uitbuiting en mensenhandel in stand? En waarom wordt de klant nooit op die verantwoordelijkheid aangesproken?

Jojanneke, de finale!

Vanavond is er alweer de laatste aflevering van de veelbesproken docu-serie ‘Jojanneke in de prostitutie’. Er zijn ogen geopend voor de realiteit achter de prostitutie zoals die door voorstanders wordt gepresenteerd: als spannend, ondeugend, uitdagend doch onschuldig vermaak. Waar iedereen met een ruime geest en een behoeftig lichaam gebruik van moet kunnen maken of in werkzaam moet kunnen zijn zonder door een moraalridder geoordeeld te worden.

Prostitutie: transactie van illusies

‘Laten we eerlijk zijn. De meiden hier hebben allemaal een pooier. Er is er geen één die voor zichzelf werkt. Als hier alleen vrijwillige meiden zouden zitten, kunnen we wel opdoeken. Maar ja, business hè?’… Dit zei een raamverhuurder op De Wallen vorige week tegen één van onze (Bright Fame) medewerkers.

Vorige week sprak ik met een vrouw die al jaren in de Amsterdamse prostitutie werkt, en ik vroeg haar: vindt jij dat het programma van Jojanneke een reëel beeld geeft van de prostitutie hier in Amsterdam? Ja, zei ze volmondig, zo is het gewoon. Maar de overheid doet precies het verkeerde zodat de goeie (de vrouwen die vrijwillig werken, TB) eruit gaan en de gedwongen meiden blijven zitten of ondergronds gaan. Het wordt steeds erger hier.

Prostitutie, Jojanneke en wij

Beste Jojanneke,

wat is er al veel over jou en de docu-serie ‘Jojanneke in de prostitutie’ geschreven, nog voordat er één uitzending geweest is.Wat een commentaar en wat een ophef. Het is duidelijk dat je een heel gevoelig onderwerp onder de loep legt. Hoe ongemakkelijk prostitutie is blijkt wel uit het feit dat men massaal en gretig jouw t-shirt inzette als bliksemafleider. Over een laag decolleté willen we nog wel een mening over hebben, maar laat ons alsjeblieft niet over prostitutie hoeven nadenken.

Man man man…

Hardop lachend loopt hij op de vrouw in het raam af, keurt haar lijf, maakt een grove seksistische opmerking en loopt lachend verder. Ik spreek hem aan en vraag of hij in staat is om de vrouwen met  respect te behandelen. ‘Ik heb voor niemand respect alleen voor mijzelf’, zegt hij, waarop ik veronderstel: ‘dan zul je zelf vast weinig met respect behandeld zijn in je leven’. Hij mompelt en loopt verder.

Unieke vrouw

Wat zegt het over een land wanneer het toestaat dat vrouwen en meisjes in een etalage  staan als koopwaar en dit zelfs als paradepaardje naar het buitenland toe presenteert? Wat zegt het over de mannen en vrouwen die langs deze ramen trekken, soms zelfs met hun kinderen aan de hand? Wat zegt het over de klant die, nadat hij het lichaam van de vrouw heeft gekeurd, besluit of hij haar wel of niet zal nemen? Wat zegt het over de persoon die  vrouwen in deze ramen zet, haar op een afstand controleert en regelmatig het geld ophaalt  dat zij heeft verdiend door haar lichaam te verkopen?

active