Skip links

Power in Purity

Risicogedrag

Het is een vrij algemene maatschappelijke opvatting dat jongeren seksueel actief kunnen zijn als zij vinden dat zij daar aan toe zijn. Het lijkt soms alsof je pas meetelt als je seksueel actief bent. Niemand wil graag een buitenbeentje zijn, en zodoende is de sociale druk op jongeren om seks te hebben groot. Aangemoedigd door media, reclame en leeftijdsgenoten hebben veel tieners al op zeer jonge leeftijd seksuele ervaringen. Vaak worstelen zij (o.a. ten gevolge hiervan) met gevoelens van verwarring, schaamte, schuld, minderwaardigheid en depressie. Deze gevoelens vormen niet zelden de voedingsbodem voor risicogedrag.

Hechting

Veel jongvolwassenen die beginnen aan een vaste relatie hebben al meerdere seksuele relaties achter de rug. Wat helaas veel mensen niet weten is dat vanaf het moment dat zij seksueel actief zijn geworden er hechting is ontstaan. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is deze hechting niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, emotioneel en neurologisch. Elke keer wanneer een (seksuele) relatie verbroken wordt, ontstaat er schade aan het vermogen tot hechting op de lange termijn. De huidige technologie is in staat de neurologische processen die er plaatsvinden bij seksuele activiteit te meten en weer te geven. Hierover meer onder het tabblad Seks en je brein.

Impact

Hoe meer seksuele relaties die iemand heeft gehad hoe meer negatieve impact dat heeft op zijn vermogen tot hechting, en hoe moeilijker het blijkt een duurzame, langdurige relatie op te bouwen. Ik ben er van overtuigd dat er een verband bestaat tussen de zogenaamde vrije seksuele omgang die mensen hebben en het hoge percentage huwelijken dat eindigt in een echtscheiding.

Gezonde keuzes

Gelukkig hoeven we ons niet laten dicteren door onze omgeving, driften en instincten, maar we mogen keuzes maken op grond van intelligente informatie en onze overtuiging. Wanneer we kinderen en jongeren deze informatie meegeven kunnen zij de keuze maken om op een verstandige manier met hun seksualiteit om te gaan dat het een investering is in een stabiele en liefdevolle relatie. Wanneer hieruit stabiele gezinnen voortkomen, zal dit op termijn structureel bijdragen aan een gezondere samenleving.  Daarom gaat Power in Purity uit van het concept voor relaties en seksualiteit zoals de Schepper van het leven dit ontworpen heeft, en wat drie keer in de Bijbel staat: ‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich aan zijn vrouw hecht met wie hij één van lichaam wordt’.

Power in Purity staat voor zuiverheid en weerbaarheid op het gebied van seksualiteit. Wanneer we op een zuivere manier met seksualiteit omgaan komt dat ten goede van onze relaties en onze gezinnen. Wanneer kinderen opgroeien in een gezond, zuiver en liefdevol klimaat zal dat hen helpen gezonde grenzen te ontwikkelen en keuzes te maken en zich tot een gezonde volwassene te ontwikkelen.

Vanuit dit principe is de naam Power in Purity ontstaan. De kracht zit in zuiverheid. Power in Purity daagt je uit om te gaan voor goud! Zuiverheid nastreven is een investering voor de rest van je leven. Je kunt zeggen dat de keuzes die je als tiener maakt je (seksuele) toekomst bepalen. Power in Purity wil ouders en opvoeders ondersteunen in hun rol bij de ontwikkeling van een gezonde seksualiteit en weerbaarheid.

X