Skip links

Over Tanja

Drive

Vanaf het moment dat het tot mij door begon te dringen dat ik niet bij toeval op aarde ben, kreeg mijn leven een geheel nieuwe dimensie. God heeft me namelijk, voordat de wereld werd gegrondvest, gemaakt en bestemd om heilig en zuiver te zijn en heeft me bovendien door zijn Zoon Jezus geadopteerd als Zijn dochter. Als God, de Allerhoogste, mijn Vader is, ben ik een koningsdochter. Dan ben ik geroepen koninklijk te leven en koninklijke waarden uit te dragen. Daarom houd ik zo van deze tekst:

‘Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.’

Dit betekent dat ik geen genoegen wens te nemen met enige vorm van onrecht, dwang, uitbuiting, haat, (seksuele) onreinheid of welke vorm van negativiteit en duisternis dan ook.

Werkzaamheden

Vanaf september 2010 ben ik hulpverlener en preventiewerker bij Stichting Bright Fame in Amsterdam. Hier zie ik de gebrokenheid en het verdriet van vrouwen die in de prostitutie werken, en van de mannen die in het Redlight-district rondlopen, en ik besef: bederf van het beste is het slechtste. Dat betekent zoiets als: des te waardevoller iets is, des te groter is de schade als het gekwetst wordt. Seksualiteit is van haar schoonheid ontdaan en gedegradeerd tot perversiteit en een ruil- en machtsmiddel.

Power in Purity

Met Power in Purity streef ik ernaar het bederf op het gebied van seksualiteit tegen te gaan en het beste tevoorschijn te halen: puurheid, reinheid en echtheid. Daar sterk in te staan is naar mijn mening de beste vorm van weerbaarheid.

X