In de benen voor Bright Fame

De laatste tijd zien we een verschuiving op de Wallen. Meer vrouwen gaan in de avond en de nacht werken in plaats van overdag. Voor ons als organisatie (Bright Fame) betekent dat dat we meerdere teams inzetten in de avond- en nachtelijke uren. Doordat we de vrouwen met regelmaat blijven bezoeken, ontstaat er vertrouwen. Vaak komt er een moment dat een vrouw haar verhaal vertelt en op het punt komt dat zij onder ogen ziet dat dit niet het leven is dat zij verder wil leiden. 

Visie op prostitutie laat waardering van seks zien

In de jaren dat ik werk met mensen die werkzaam zijn in de prostitutie heb ik wel zo’n beetje alle varianten van visie op prostitutie  langs zien komen. Van sekswerkers zelf, van hoerenlopers, van pooiers, van raameigenaren, van hulpverleners, van politici, van toeristen, van burgers, van jongeren en ouderen.

Een visie vorm je onder invloed van allerlei factoren. Dat kunnen ervaringen zijn, of een ideologie. Je visie kan gevormd worden door wat je om je heen ziet en hoort. Het heeft vooral te maken met je referentiekader en de reikwijdte daarvan.

De hoerenloper en het stigma

Zijn klanten medeverantwoordelijk voor de misstanden die er in de prostitutie zijn? Misstanden, die zijn er in de seksindustrie. Politie, justitie en tal van hulpverleners werken dag en nacht om het tegen te gaan. Maar de klanten, de sekskopers blijven daarbij helemaal buiten schot. Waarom is dat? Wat is de verantwoordelijkheid van de prostitutie-klant? Houdt de hoerenloper uitbuiting en mensenhandel in stand? En waarom wordt de klant nooit op die verantwoordelijkheid aangesproken?

Bestaat er zoiets als gezonde seks?

Huh? Gezonde seks? Bestaat dat?  Met grote ogen kijkt ze me aan, denkt even na en zegt vervolgens: ja, dat zal natuurlijk wel. Als je gezond eten hebt, zul je ook wel gezonde seks hebben. Eigenlijk wel logisch..

Wat een eye-opener voor deze vrouw, ik noem haar even Annet. Zo had ze het nooit eerder bekeken, nu komt ze zelf op deze gedachte.  Ze werkt al lange tijd in de prostitutie. We kennen elkaar nu zo’n vijf jaar, hebben leuk contact en voeren regelmatig gesprekken. Zeker nu er zo weinig klanten zijn breekt het haar dag om even een praatje te maken.

Amsterdams prostitutiebeleid: naïef of bang voor gezichtsverlies?

Prostitutie is onlosmakelijk met Amsterdam verbonden. De Wallen worden wereldwijd aangeprezen als place-to-be. Evenals de coffeeshops moet de Amsterdamse prostitutie toeristen van over de hele wereld trekken. Drugs en prostitutie vormen de zichtbare kenmerken van het zwaar bevochten liberalisme met haar hooggeroemde vrijheid en tolerantie. Amsterdam koestert deze verworvenheden en lijkt bang te zijn voor gezichtsverlies wanneer zij hierop terugkomt.

Jojanneke, de finale!

Vanavond is er alweer de laatste aflevering van de veelbesproken docu-serie ‘Jojanneke in de prostitutie’. Er zijn ogen geopend voor de realiteit achter de prostitutie zoals die door voorstanders wordt gepresenteerd: als spannend, ondeugend, uitdagend doch onschuldig vermaak. Waar iedereen met een ruime geest en een behoeftig lichaam gebruik van moet kunnen maken of in werkzaam moet kunnen zijn zonder door een moraalridder geoordeeld te worden.

Prostitutie: transactie van illusies

‘Laten we eerlijk zijn. De meiden hier hebben allemaal een pooier. Er is er geen één die voor zichzelf werkt. Als hier alleen vrijwillige meiden zouden zitten, kunnen we wel opdoeken. Maar ja, business hè?’… Dit zei een raamverhuurder op De Wallen vorige week tegen één van onze (Bright Fame) medewerkers.

Vorige week sprak ik met een vrouw die al jaren in de Amsterdamse prostitutie werkt, en ik vroeg haar: vindt jij dat het programma van Jojanneke een reëel beeld geeft van de prostitutie hier in Amsterdam? Ja, zei ze volmondig, zo is het gewoon. Maar de overheid doet precies het verkeerde zodat de goeie (de vrouwen die vrijwillig werken, TB) eruit gaan en de gedwongen meiden blijven zitten of ondergronds gaan. Het wordt steeds erger hier.

Prostitutie en de mythe van vrijwilligheid

‘Wat loopt iedereen nou moeilijk te doen over dat programma van Jojanneke? Ik vond het een goeie uitzending en ze liet zien hoe het er aan toe gaat in dit wereldje.’ (vrouw, ruim 20 jaar ervaring in de prostitutie)

‘Er wordt net gedaan alsof iedereen die in de prostitutie werkt gedwongen is en wij allemaal slachtoffers zijn. Dat zorgt voor een stigma.’ (vrouw, werkzaam in de prostitutie)

‘Wat is dat erg als je geen andere manier ziet om aan geld voor je kinderen te komen. Ik heb medelijden met die vrouw die moest huilen’.  (kijker van het programma)

Prostitutie, Jojanneke en wij

Beste Jojanneke,

wat is er al veel over jou en de docu-serie ‘Jojanneke in de prostitutie’ geschreven, nog voordat er één uitzending geweest is.Wat een commentaar en wat een ophef. Het is duidelijk dat je een heel gevoelig onderwerp onder de loep legt. Hoe ongemakkelijk prostitutie is blijkt wel uit het feit dat men massaal en gretig jouw t-shirt inzette als bliksemafleider. Over een laag decolleté willen we nog wel een mening over hebben, maar laat ons alsjeblieft niet over prostitutie hoeven nadenken.

Peeskamer wordt even een feestkamer

Vierentwintig is ze vandaag geworden! Vanwege haar persoonlijke omstandigheden heeft ze al jaren haar verjaardag stilzwijgend voorbij laten gaan. Wat valt er te feesten als je familie ver weg woont, je in de schulden zit en jij probeert wat geld te verdienen in de prostitutie? De druk op haar schouders om haar familie maandelijks wat geld te sturen weegt zwaar. Zij leven in armoede en denken dat zij het heeft gemaakt in Amsterdam. Terwijl zij denken dat zij goed verdient in het restaurant, waarvan ze gezegd heeft dat ze er werkt, staat zij in een raam in de rosse buurt te wachten op klanten, waarvan ze er, in deze tijden van crisis, steeds minder heeft. Regelmatig vragen zij om meer geld, en ze weet niet wat ze tegen hen moet zeggen. Als ze zouden weten dat zij als prostituee werkt wordt ze uit de familie verstoten. Bovendien voelt zij zich verantwoordelijk voor hen.

active