Amsterdams prostitutiebeleid: naïef of bang voor gezichtsverlies?

Prostitutie is onlosmakelijk met Amsterdam verbonden. De Wallen worden wereldwijd aangeprezen als place-to-be. Evenals de coffeeshops moet de Amsterdamse prostitutie toeristen van over de hele wereld trekken. Drugs en prostitutie vormen de zichtbare kenmerken van het zwaar bevochten liberalisme met haar hooggeroemde vrijheid en tolerantie. Amsterdam koestert deze verworvenheden en lijkt bang te zijn voor gezichtsverlies wanneer zij hierop terugkomt.

active