Echt zonde!

Nogal terneergeslagen kwam ik huis na de jongerenbijeenkomst die ik had bezocht. Er werd een toespraak gehouden waarin een uur lang de noodzaak werd beschreven om je zonden te belijden zodat je uiteindelijk vergeving kunt krijgen. Vele malen werden de woorden ‘zonde’, en  ‘zondaar’ genoemd, helaas zonder dat verteld werd wat de definitie van zonde is en wat het  concreet inhoudt. Onheilspellend klonk het wel.. Het probleem van iets dat onheilspellend klinkt is dat het angst oproept, mensen verlamt of juist op de vlucht laat slaan. Spreek je over zonde, maak het dan concreet en help jongeren deze bij het kruis te brengen. Zorg als spreker dat je weet wat er onder jongeren leeft!

Ontwikkelingen in preventie

Ruim tien jaar werk ik inmiddels met vrouwen die in de prostitutie werkzaam zijn. Eerst in Arnhem, vervolgens in Nijmegen en inmiddels alweer vijf jaar bij St. Bright Fame in Amsterdam.  Al die tijd heb ik mij ook bezig gehouden met preventie. Tien jaar geleden richtte ik mij vooral op meisjes tijdens lessen over loverboys. Ik vertelde hen over de werkwijze van loverboys en werkte met deze meiden aan een stuk weerbaarheid. Toch knaagde er al die tijd  iets aan me. Ergens ervoer ik de preventielessen als een druppel op een gloeiende plaat en als symptoombestrijding. Hieraan ten grondslag lagen onder andere de volgende gedachten:

active