Schenk aandacht aan alles wat waar is
alles wat edel is
alles wat rechtvaardig is
alles wat zuiver is
alles wat lieflijk is
alles wat eervol is, kortom
alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Bezoek website

Over mij

HET GEZICHT ACHTER POWER IN PURITY: TANJA BLOKLAND

 

tanja

 

Vanaf het moment dat het tot mij door begon te dringen dat ik niet per toeval op aarde ben, kreeg mijn leven een geheel nieuwe dimensie. God heeft me namelijk, voordat de wereld werd gegrondvest, gemaakt en bestemd om heilig en zuiver te zijn en heeft me bovendien door zijn Zoon Jezus geadopteerd als Zijn dochter. Als God, de Allerhoogste, mijn vader is, ben ik een koningsdochter. Dan ben ik geroepen koninklijk te leven en koninklijke waarden uit te dragen. Daarom houd ik zo van deze tekst:

‘Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.’

Dit betekent dat ik geen genoegen wens te nemen met enige vorm van onrecht, dwang, uitbuiting, haat of welke vorm van negativiteit en duisternis dan ook.

Vanaf september 2010 ben ik hulpverlener en preventiewerker bij Stichting Bright Fame in Amsterdam. Hier zie ik de gebrokenheid en het verdriet van vrouwen die in de prostitutie werken, en ik besef: bederf van het beste is het slechtste. Dat betekent zoiets als: des te waardevoller iets is, des te groter is de schade als het gekwetst wordt.

Daarom streef ik ernaar met Power in Purity het bederf op het gebied van seksualiteit tegen te gaan en het beste tevoorschijn te halen: puurheid, reinheid en echtheid. Daar sterk in te staan is naar mijn mening de beste vorm van weerbaarheid.

Prostitutie

Vanaf 2007 ben ik betrokken bij de hulpverlening aan vrouwen, en soms mannen, die werken in de prostitutie. Terwijl ik deze mensen beter leer kennen, ontdek ik vele oorzaken die er toe geleid hebben dat zij in de prostitutie zijn gaan werken. Geen vrouw droomde er als kind al van om in de prostitutie te werken.

Vrouwen komen door allerlei oorzaken in dit vak terecht. Uit armoede bijvoorbeeld. Vele vrouwen zitten verstrikt in de netten van de maffia; mensenhandel is voor de maffia een business waar veel geld is te verdienen, maar die vrouwen hun vrijheid kost. Geweld, vernedering en verkrachting zijn enkele middelen die gebruikt worden om vrouwen onder de duim te houden.

Ook Nederlandse vrouwen kiezen vaker voor de prostitutie omdat ze niet weten op welke andere manier ze in hun levensonderhoud en dat van hun kinderen kunnen voorzien.

Bekend is het fenomeen ‘loverboys’. Meisjes worden door jonge mannen, die hen hebben ingepalmd,  op allerlei manieren overgehaald tot het doen van criminele activiteiten en prostitutie.  Er zijn overigens ook vele ‘lovergirls’ actief.

Veel vrouwen in de prostitutie die ik heb gesproken hebben als kind en/of als tiener negatieve seksuele ervaringen opgedaan, zoals misbruik, verkrachting en ongewenst seksueel gedrag. Dit heeft er voor hen voor gezorgd dat zij er nu voor kiezen mannen te laten betalen voor dezelfde handelingen die ze vroeger gedwongen moesten ondergaan. Door in de prostitutie te werken willen zij op deze manier als het ware wraak nemen.

Al met al ontdekte ik in de gesprekken met de vrouwen dat vrijwilligheid in deze branche een mythe is. Zelfs als men een verstandelijke keuze maakt om in de prostitutie te werken kan dit gepaard gaan met innerlijke onvrijheid.

‘Ik kan niet meer gewoon naar mannen kijken; ik schat altijd in hoeveel geld
hij wil geven en wat ik daarvoor moet doen.’

Preventie

Wees op je hoede voor loverboys!

‘Hij was zo lief en zo betrouwbaar. Ik kon met alles bij hem terecht. Drie maanden later zat ik achter het raam. Ik moest 600 euro per dag aan hem geven, anders kreeg ik klappen en geen eten.’

Wie het nieuws bijhoudt zal het zeker de berichtgeving gelezen hebben over de nep-loverboys en –girls die onlangs tijdens een feest elders in het land zijn ingeschakeld. Dit was tijdens een undercoveractie van onder meer Iriszorg, GGD en politie, waarmee meiden van rond de 15 jaar bewust worden gemaakt van ronselpraktijken door loverboys. Twee jongens en drie meisjes benaderden pubermeiden met de vraag of ze mee wilden gaan omdat ze het goed zouden doen als model of met de belofte van een handtekening van een optredende artiest. Vooral de ‘lovergirls’ hadden succes, omdat de meeste meiden niet verwachtten dat meisjes anderen zoiets zouden aandoen. In totaal ging 70% van de aangesproken meiden met de loverboy of -girl mee. Als hulpverlener op de Amsterdamse Wallen ontmoet ik jonge vrouwen die via een loverboy in de prostitutie zijn terecht gekomen. De praktijk leert dat wie eenmaal in de prostitutie werkt, daar niet gemakkelijk uitkomt. Er zijn schulden gemaakt. Het meisje is vaak zelf via deze loverboy in het criminele circuit terecht geraakt, waardoor ze geen aangifte durft te doen. Daarnaast houdt het meisje vaak van deze man, ondanks alles wat hij haar aandoet.

Omdat er nog steeds zoveel meiden via loverboys en –girls in de prostitutie belanden, is het belangrijk dat er goede voorlichting gegeven wordt. Tijdens de preventie-lessen vertel ik over de werkwijzen van deze –veelal jonge- criminelen. Daarnaast besteed ik aandacht aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, gezonde seksualiteit en (seksuele) weerbaarheid.

Voortdurend zijn er verschuivingen te zien in de manier waarop loverboys en –girls werken. We zien bijvoorbeeld hoe zij via het internet als het ware de kamers van jongeren binnenkomen. Daarnaast zien we in de dynamiek van de jeugdcultuur allerlei verschuivingen, ook op seksueel vlak. Voor iedere jongere en voor iedereen die met jongeren leeft en/of werkt is het een must om zich hiervan voortdurend op de hoogte te stellen. Zo kan worden voorkomen dat men voor verrassingen met verstrekkende en beschadigende gevolgen komt te staan!

U kunt mij uitnodigen op uw school (bovenbouw basisschool en voortgezet onderwijs) voor de driedelige lessenserie Jij bent belangrijk. De leerling, na deelname aan Jij bent Belangrijk:

1. Kent zichzelf, haar/zijn grenzen en weet deze te hanteren

2. Weet wat gezonde kaders zijn om seksualiteit te praktiseren en maakt hierin autonome keuzes

3. Herkent (de werkwijze van) loverboys en mensenhandelaren en weet juist te handelen

Ook kunt u mij uitnodigen om een avondvullend programma te verzorgen voor de jeugd van uw gemeente of voor een ouderavond.

Zorg dat jongeren de bevestiging van anderen niet nodig hebben om zich gewaardeerd te weten!

Power in Purity

Wie rein van handen is neemt toe in kracht – Job 17:9

Het is een gangbare maatschappelijke opvatting dat jongeren seksueel actief kunnen zijn als zij vinden dat zij daar aan toe zijn. Men doet alsof je pas meetelt als je seksueel actief bent. Niemand wil graag een buitenbeentje zijn, en zodoende is de druk op jongeren om seks te hebben groot.
Seks is meer dan alleen een lichamelijke activiteit. Bij het hebben van seks komen er namelijk chemische stoffen vrij die het gedrag beïnvloeden. Er ontstaat binding met elkaar. Als je al seks hebt voordat je elkaar echt kent, is er in de meeste gevallen onvoldoende basis voor een duurzame relatie. Wanneer deze (seksuele) relatie verbroken wordt, wordt er schade toegebracht aan het ingebouwde vermogen om een duurzame verbinding met anderen te ontwikkelen.
Als de verbondenheid tussen twee mensen echter de kans krijgt volwassen te worden in een levenslange relatie, is seks een prachtige ondersteuning van de liefde. Uit zo’n gezonde, liefdevolle relatie kunnen kinderen voortkomen, en zij zullen goed gedijen wanneer zij opgroeien binnen kaders van liefde, duidelijkheid en respect. Als vanzelf krijgen zij dan een gezonde dosis zelfvertrouwen mee.

Hiermee is de cirkel rond: juist het gebrek aan zelfvertrouwen kan er toe leiden dat tieners en jongeren zich storten in een seksuele relatie. Zogenaamde loverboys hebben een antenne voor de onzekerheid bij meisjes. Ze geven hen aandacht, complimenten en soms cadeautjes, en buiten hen vervolgens uit in de prostitutie.

Power in Purity daagt je uit om te gaan voor goud! Laat je niet verleiden om seks voor iets of iemand anders in te zetten dan om je liefde te delen met degene van wie je houdt en die jij voor de rest van je leven trouw zult zijn. En vice versa natuurlijk! Puurheid en reinheid nastreven is een investering voor de rest van je leven. Je kunt zeggen dat de keuzes die je als tiener maakt je (seksuele) toekomst bepalen. Je maagdelijkheid kun je maar één keer weggeven. Wat is er meer waardevol dan dat te doen aan degene aan wie je eeuwige trouw en liefde zweert!

Veel tieners hebben al op zeer jonge leeftijd seksuele ervaringen. Vaak worstelen zij (o.a. ten gevolge hiervan) met gevoelens van verwarring, schaamte, schuld, minderwaardigheid en depressie. Het goede nieuws is dat er herstel mogelijk is, en dat gebrokenheid kan worden veranderd in heelheid. Dat is door Jezus, die niet veroordeelt maar geneest. Hij geeft je als het ware je maagdelijkheid terug, zodat je met een schone lei mag beginnen.

Power in Purity wil daarnaast ouders en opvoeders ondersteunen in hun rol bij de ontwikkeling van een gezonde seksualiteit en weerbaarheid.

Seks en neurowetenschap

Wat is dat toch met seks? Wat maakt  dat seks zo fascineert?

Hoe komt het dat het onderwerp ‘seks’, zodra het wordt benoemd, beschreven of gezien direct de volle aandacht krijgt? Nieuw neurowetenschappelijk onderzoek laat zien dat belangstelling voor seks in onze hersenen zit ingebouwd. Men zegt zelfs wel eens dat  hersenen het grootste seksuele orgaan van de mens is. De hersenen zorgen namelijk voor effecten en activiteiten die veel verder gaan dan het tijdelijk plezier van seks. Het deel van de hersenen dat het vermogen om volwassen beslissingen te nemen bestuurt, is volgens wetenschappers pas rond het vijfentwintigste levensjaar volgroeid. Met dit deel van de hersenen maken we onder andere beslissingen wat betreft onze partnerkeuze.

Bij seksuele activiteit komt dopamine vrij. Dopamine is een stof die vrijkomt bij het ervaren van prettige prikkels, en die vraagt om herhaling. Een ontdekking in dit moderne onderzoek is de werking van de neurochemicaliën oxytocine en vasopressine. Deze stoffen komen vrij bij intiem contact. Oxytocine zorgt bij een vrouw voor een gevoel van vertrouwen in degene met wie zij direct fysiek contact heeft. Dit vertrouwen is van zeer wezenlijk belang voor een gezonde relatie. Bij mannen is vasopressine de tegenhanger, en zorgt ervoor dat hij zich wil binden met degene met wie hij intiem is. Oxytocine en vasopressine samen worden het monogame molecuul of het hechtingshormoon genoemd.

Wat gebeurt er wanneer deze stoffen vrijkomen terwijl men intiem is met iemand van wie men (nog) niet zeker is deze relatie te willen laten voortbestaan? De dopamine zorgt voor het verlangen het seksuele gedrag te herhalen. Oxytocine en vasopressine zorgen dat partners zich aan elkaar hechten.  Op zichzelf genomen is dat een prachtige werking van seksualiteit. Maar… wanneer deze relatie beëindigd wordt, zorgt dat voor schade aan het vermogen tot hechting. Hoe vaker zich dat herhaalt, hoe groter de schade. Als jongeren vroeg beginnen met seksuele activiteit raakt hun vermogen zich te kunnen hechten in een langdurige relatie beschadigd.

De druk op jongeren om seks te hebben is enorm. Als we de media moeten geloven tel je pas mee als je seksueel actief bent. Naar aanleiding van de bovenstaande wetenschappelijke ontdekkingen zien we dat seks meer is dan een lichamelijke activiteit. Er ontstaat binding met elkaar wanneer je seks hebt. Wanneer je seks hebt voordat je elkaar goed kent, is er in de meeste gevallen onvoldoende basis voor een duurzame relatie. In het geval van vrije seks heeft men totaal niet de bedoeling om een blijvende relatie aan te gaan.

Maar.. iedere keer dat een seksuele relatie verbroken wordt, wordt er schade aangebracht aan het ingebouwde vermogen om een duurzame verbinding met anderen te ontwikkelen. Als deze verbondenheid echter de kans krijgt volwassen te worden in een levenslange relatie, is seks een prachtige ondersteuning van liefde. Hierin zit de uitdaging te gaan voor goud! Ik constateer schijnheiligheid bij opvoeders en opvoedende instanties. Of is het onwetendheid? Als het gaat om alcohol is men uiterst alert, fanatiek zelfs,  vanwege de schadelijke gevolgen hiervan op onvolgroeide hersenen. Als het gaat om seks is de norm vooral wat leuk en lekker is, en blijven de schadelijke gevolgen voor de onvolgroeide hersenen volledig buiten beeld. Alsof seks en verstand  elkaar uitsluiten…  

De inhoud van deze pagina heb ik vooral gebaseerd op de bevindingen van de onderzoeker Dr. Joe S. Mcilhaney die hij, samen met mede-auteur F. McKissic Bush, beschrijft in het boek ‘Hooked’ (Nederlandse vertaling ‘Verstrikt’).

   

Contact

HEB JE EEN VRAAG OF OPMERKING? OF WIL JE EEN GASTLES BOEKEN? BEL MIJ: 06 - 46 98 28 98, OF STUUR EEN BERICHT

Bedankt! Ik heb je bericht ontvangen.
Error! Vul alle (verplichte) velden in.

WAARVOOR KUN JE MIJ BENADEREN?


gastlessen seksuele en relationele vorming in de bovenbouw van de basisschool en het voortgezet onderwijs


preventielessen 'loverboys'


toerusting voor ouders, leerkrachten en jeugdleiders op het gebied van seksuele weerbaarheid van de kinderen


spreekbeurten


vragen op het gebied van seksualiteit, loverboys, prostitutie


TARIEVEN


€150 voor een spreekbeurt
€250 voor de driedelige lessenserie Jij bent belangrijk! (zie onder ‘preventie’)
Reiskosten €0,20 per km

active